Učinite ovu jesen najboljom za vaše biljke borovnice

Imati pravog čarobnjaka velika je stvar...

Poštovani proizvođači borovnice. Berba plodova borovnice je već daleko iza nas, skoro da smo je zaboravili, i već mislimo o sledećoj. U tom razmišljanju o narednoj sezoni sigurno Vas muče pitanja šta je sada najbolje uraditi u plantaži. Naravno, nakon što ste vratili hranjiva koja ste izneli ovogodišnjim prinosom, sada je momenat da nastavite pripreme za sledeći rod. Kod biljaka borovnice sada započinje momenat pripreme za narednu berbu, verovali ili ne. Kakav kraj leta i jesen budu imale biljke borovnice takav će biti rod naredne sezone. Sada se kod biljaka borovnice odvijaju mnogobrojni procesi poput diferencijacije, ili praktično govoreći pretvorbe vegetativnih (lisnih) pupoljaka u rodne (generativne). Ovo je vrlo važan proces, i od njega suštinski zavisi rodnost naredne sezone. Da bi se diferencijacija rodnih pupoljaka kod biljaka borovnice odvijala na najbolji mogući način potrebno je da iste budu u maksimalnoj snazi za takvu aktivnost. Naravno, u većini plantaža visoke temperature i ekstremna suša ostavile su značajne posledice, i samo najbolji su ostvarili vrhunski rezultat. Nakon što se vreme promenilo, odnosno nastupile su umerene vrednosti temperature, biljke borovnice u većini plantaža pokušavaju se vratiti u stanje za što normalnije funkcionisanje. Kako bi ojačali biljke na tom putu, te podržali diferencijaciju rodnih pupoljaka, normalno sazrevanje prirasta i na vreme odbacivanja lišća, sada je momenat da uradite pravu stvar, a to je primenite SCUDO. Dakle, učinite ovu jesen najboljom za vaše biljke borovnice tako što ćete im dati PRAVOG ČAROBNJAKA, a to je SCUDO. ČAROBNJAK SCUDO JE SADA NA SCENI, JER MOŽE DATI SNAGU BILJKAMA BOROVNICE KOJA JE NJIMA PREKO POTREBNA. PRAVILNO GA PRIMENITE, I URADILI STE VELIKU STVAR.

PRVO ŠTO TREBATE ZNATI JESTE DA SCUDO NIJE SAMO ĐUBRIVO NA BAZI BAKRA kako mnogi smatraju, i onda preporučuju raznorazne proizvode koji su to. BAKAR (Cu) JE METAL KOJI JE IZUZETNO VAŽAN MIKROELEMENT U ISHRANI BILJAKA. ON JE PO PRAVILU NEPOKRETAN U BILJCI, DAKLE NE MOŽE SE KRETATI, TE AKO KORISTITE ĐUBRIVA NA BAZI BAKRA O TOME MORATE VODITI RAČUNA. MEĐUTIM, KOD ČAROBNJAKA SCUDO BAKAR JE VEZAN ZA AMINOKISELINE BILJNOG POREKLA, GLUKONSKU KISELINU I PEPTIDE, I OVAKAV SPECIFIČAN SASTAV OMOGUĆAVA NJEGOVO BRZO USVAJANJE I MOBILNOST UNUTAR BILJKE. JASNO JE, NIJE SCUDO OBIČAN ČAROBNJAK, JER PORED BAKRA I BILJNIH PEPTIDA ON SADRŽI MOLEKULE VISOKE BIOLOŠKE VREDNOSTI KOJE SIGNALIZUJU, POKREĆU I ODRŽAVAJU SPECIFIČNE PROCESE U BILJCI ZA NJENO NORMALNO FUNKCIONISANJE. E DA, JOŠ JE VAŽNO REĆI, KAKO NIJE SAMO ĐUBRIVO NA BAZI BAKRA, ČAROBNJAK SCUDO ZBOG INOVATIVNE TEHNOLOGIJE U FORMULACIJI IMA NISKU FITOTOKSIČNOST, TE NEĆE UZROKOVATI NEŽELJENE POSLEDICE PRILIKOM TRETMANA, ŠTO JE OBIČNO SPECIFIČNO ZA PREPRATE NA BAZI OVOG METALA.

Zašto preporučujemo da koristite scudo sada u borovnici?

Prvo, zbog bakra (Cu). Bakar je taj koji igra nekoliko važnih uloga u biljci, a one su sada od suštinskog značaja za normalno odvijanje procesa za rod naredne godine. Praktično, ako biljkama treba bakra one mogu promeniti bitne aktivnosti u svom funkcionisanju i metabolizmu. Biljkama uvek treba bakra kada su u određenom stanju stresa, i kada pokazuju slabost u funkcionisanju. Bakar je važan za snagu biljke, a Vaše borovnice sada ne smeju biti slabe, jer onda to znači dogodine slab rod.

Drugo, kombinacija Cu sa peptidima i aminokiselinama, te prisustvo biomolekula predstavljaju vrhunsko rešenje za prevazilaženje bilo kojeg stanja stresa izazvanog biotskim ili abiotskim faktorima, što bi značilo da biljka bez problema može funkcionisati. Mi moramo pomoći biljkama borovnice da normalno funkcionišu u ovim izrazito promenljivim uslovima, kako bi nam one dale zadovoljavajući rod zbog kojeg ih uzgajamo.

Zbog navedenog, čarobnjak scudo se može posmatrati kao hrana ili segmenti ishrane biljaka borovnice koji pružaju medicinske ili zdravstvene koristi, uključujući prevenciju i lečenje bolesti. UKRATKO SCUDO JE I HRANA, I LEK, A KOJI ZAJEDNO JAČAJU BILJKU DA SE ODUPRE SVIM POTENCIJALNIM OBLICIMA STRESA. SCUDO JE VRHUNSKI ALAT KOJI SE KORISTI U KONCEPTU R-EVOLUCIJE, odnosno novog načina razmišljanja u uzgoju visokožbunaste borovnice.

Bakar se biljkama borovnice ne može dodati tek tako, uzmi đubrivo na bazi njega i špricaj. Ne, ne, ne... Mnogi ovo ne znaju, ne uče redovno, misle sve je isto, e pa nije, mi kažemo kako treba, a ko hoće hoće... Scudo će sada obezbediti normalno funkcionisanje biljaka borovnice i ojačati njihovu zaštitu od određenih bolesti i različitih vrsta stresa

Šta želimo postići sada u proizvodnji borovnice primenom Scuda?

ČVRŠĆE BILJKE – bakar (Cu) je ključni element u sintezi lignina koji daje strukturu biljke. Jaka struktura biljke, odnosno čvrstoća njenih organa obezbeđuje otpornost na vanjske uticaje, a to je sada preko potrebno biljkama borovnice kada su izložene velikom broju biotskih i abiotskih faktora koji izazivaju stanje stresa. Snaga biljke borovnice sada je od izuzetne važnosti da se normalno odigraju procesi potrebni za visoku rodnost naredne sezone. Čvrsta i snažna biljka borovnice je prvi preduslov za uspešno prezimljavanje.

NESMETANO ODVIJANJE PROCESA FOTOSINTEZE – ekstremno visoke vrednosti temperature u proteklom periodu imali su sasvim sigurno velikog uticaja na smanjenje, a nekada, i prestanak procesa fotosinteze kod biljaka borovnice. Nastupanjem povoljnih vremenskih uslova fotosinteza bi trebala da bude u maksimalnom kapacitetu kao bi doprinela normalnom funkcionisanju biljaka borovnice kod pripreme za zimu i narednu sezonu. Međutim, to i baš nije slučaj ukoliko su mnogi listovi oštećeni u prethodnom periodu, a rast i razvoj bio prekinut, i sada se ponovo inicira. Scudo utiče na fotosintezu, pojačava je, jer bakar je taj koji ima ključnu ulogu u formiranju hlorofila, pigmenta koji daje zelenu boju biljkama. Scudo obezbeđuje bolji metabolizam ugljikohidrata i proteina (energija i gradivni elementi u procesima za održavanje života), što je esencijalno za rast i razvoj biljke. Puno je ovdje termina i pojmova, ali ne da budete zbunjeni, već ovo je i za agronome, da razumeju i Vama mogu pružiti dodatna pojašnjenja. Biljku pokreće i održava proces fotosinteze, a za nju treba zelena boja, ako list istu nema, onda on ne radi, a samim tim ni biljka. Jasno, zar ne? Biljke borovnice će nastupanjem mrazeva zelenu boju lista karakteristično promeniti u purpurnu, što je za njih proces od suštinske važnosti za normalno prilagođavanje na niske zemske temperature. Međutim, ako do tada nema efikasne fotosinteze, taj proces će se odvijati ograničeno, a posledice po rod naredne sezone će biti značajne.

PRESTANAK STARENJA I PROPADANJA BILJAKA – zbog nepovoljnih vremenskih uslova u proteklom periodu biljke borovnice su ušle u proces starenja, promene boje i odbacivanja lišća, što je još uvijek prerano, jer diferencijacija pupoljka nije završena. Razlog tome jeste proizvodnja etilena, hormona koji izaziva starenje kod biljaka, a on je uzrokovan stresnim stanjem (visoke vrednosti temperature prvenstveno, a zatim iznenadna i nagla promena vremena). Bakar igra ključnu ulogu u regulaciji etilena, i zato je scudo vrhunski čarobnjak. Peptidi i aminokiseline, te njihove kombinacije i sastav, vrhunske su u scudu za prevazilaženje stanja stresa. Ovo nije samo vrhunsko, ovo je jednostavno, moćno rešenje.

ĆELIJSKI ZID – svi organi biljke, listovi, plodovi, stabljike, peteljke, izgrađeni su od ćelija koje za njihov rast i razvoj moraju besprekorno funkcionisati. Njihovo funkcionisanje sastoji se od niza unutrašnjih procesa koje nazivamo metabolizam. U ekstremnim uslovima vremena kakvo je preovladavalo u prethodom periodu, a zatim došlo do nagle promene, funkcionisanje ćelija je narušeno zbog poremećenog ili oslabljenog metabolizma ćelijskog zida, gde dolazi do upitnosti funkcionalnosti ćelijske membrane. Prvo, esktremna vrućina i suša uzrokovale su da se ćelijski zidovi ruše, obaraju kao kod kuća, i onda jednostavno one nisu uslovne za život, odnosno život biljke je ugrožen, ona bez toga nije mogla normalno funkcionisati, a samim tim ni proizvoditi. Naravno, nakon temperaturnih ekstrema u smislu visokih vrednosti došlo je do nagle promene vremena i biljke borovnice su ponovo doživele šok, odnosno stres koji ostavlja velike posledice po ćelijske zidove. Ako se raspadaju ćelijski zidovi u listu onda on gubi svoju funkciju, promeni boju, otpada, i samim tim biljka ne može normalno funkcionisati. Sada je biljkama borovnice jako važno da normalno funkcionišu kako bi maksimalno moguće zametnule rod za sledeću sezonu. Zbog toga, biljkama borovnice je potreban čarobnjak zvani scudo, jer njegov bakar u kombinaciji sa biljnim peptidima, i ostale komponente pomažu njima da prevaziđu sve navedeno.

OKSIDATIVNI STRES – kao i kod ljudi, i biljke borovnice imaju slobodne radikale koji narušavaju njihovo zdravlje, njihovo normalno funkcionisanje. Zbog toga, one mnogo energije troše na stabilizaciju svog stanja, a samo manji dio na odvijanje preko potrebnih procesa u ovom periodu. Bakar je taj koji čuva biljke borovnice od oksidativnog stresa, on pomaže u vezanju slobodnih radikala kisika, što ih čini bezopasnim. Oksidativni stres složena je hemijska i fiziološka pojava koja prati gotovo sve biotske i abiotske stresove kod biljaka borovnice, i razvija se kao posledica prekomerne proizvodnje i nakupljanja reaktivnih vrsta kisika (ROS).

Vodite računa da nije svaki proizvod na bazi bakra isti, kako prilikom njihovog korišćenja može doći do ožegotina na biljkama. Izloženost višku bakra može biti potencijalno otrovno za biljke, uzrokujući fitotoksičnost stvaranjem reaktivnih radikala kisika koji oštećuju ćelije, ili interakcijom sa proteinima što ometa ključne ćelijske procese, inaktivirajući enzime i ometajući strukturu proteina (proteini su strukturne komponente biljaka). SCUDO JE PRAVI ČAROBNJAK JER ZBOG SVOG SASTAVA BAKAR U NJEMU OBEZBEĐUJE VISOKU EFIKASNOST I NISKU FITOTOSIČNOST. JOŠ JEDNOM, ZBOG ZABORAVA, NIJE SVAKO ĐUBRIVO NA BAZI BAKRA ISTO, DOBRO PAZITE, A MI SMO TU, ŠTA TREBA PITAJTE.