Saveti

 

Priprema zemljišta i tehnika sadnje biljaka visokožbunaste borovnice

Pravilna tehnika sadnje biljaka visokožbunaste borovnice u zemljište

Trend je povećanja proizvodnje visokožbunaste borovnice na području Srbije. Budući da se radi o vrlo specifičnoj kulturi jagodastog voća kada su u pitanju uslovi uzgoja, za sve one koji planiraju organizaciju proizvodnje, u nastavku kroz fotografije, predstavljamo praktične korake pravilne sadnje biljaka visokožbunaste borovnice u zemljište. Uz pravilnu tehniku sadnje, ne zaboravite i ključne komponente koje su od suštinske važnosti za uspešan uzgoj visokožbunaste borovnice, i to: odgovarajuće zemljište, njegovu besprekornu pripremu, dovoljno vode za navodnjavanje, kvalitetan treset sa odgovarajućim karakteristikama, đubriva prilagođena zahtevima biljaka ove kulture, te sadni materijal vrhunskog kvaliteta.

Odabrati odgovarajući treset je prvi korak ka pravilnoj sadnji biljaka visokožbunaste borovnice. Pre same primene preporuka je obavezno treset natopiti vodom.
Nakon pravilne pripreme zemljišta za sadnju borovnice koja je predstavljena u prethodnom savetu, sledi formiranje sadnih mesta na gredicama i njihovo ispunjavanje kiselim tresetom. Zajedno sa tresetom preporuka je dodati odgovarajuća đubriva, i to organsko na bazi fosfora (guanito) i organomineralno formulacije 12-5-15.
Kiseli treset koji se doda u sadno mesto potrebno je adekvatno izmešati sa đubrivom.
Nakon mešanja rukama se otvore rupe u koje će biti posađena sadnica visokožbunaste borovnice. Veličina i dubina rupe zavisi od zapremine kontejnerske sadnice borovnice.
Zatim sledi priprema kontejnerske sadnice za sadnju, a što podrazumeva da se koren iste nakon vađenja iz kontejnera rukama na donjem delu gde se razvija u krug zapremine saksije lagano raščupa. Ne zaboravite kontejnerske sadnice borovnice adekvatno zaliti pre sadnje.
Pravilna dubina sadnje je od izuzetne važnosti kako bi se biljka visokožbunaste borovnice prvih godina adekvatno razvijala i na vreme stupila u početnu rodnost. Za pravilnu dubinu sadnje sadnicu je potrebno postaviti toliko duboko da se površina kontejnera izravna sa površinom zemljišta okolo sadnog mesta. Naravno, kasnija aplikacija malč materijala će sadnicu pokriti dodatnih 2-3 cm što je ispravno.
Nakon što se sadnica postavi na odgovarajuću dubinu ista se zagrne kiselim tresetom. Preporuka je nakon sadnje svaku sadnicu lagano nagaziti u svrhu eliminisanja vazdušnih džepova u sadnom mestu, a koji mogu predstavljati veliki problem kod prijema biljaka borovnice.
Pravilno posađene sadnice biljaka visokožbunaste borovnice. Sada sledi malčiranje rednog prostora i prikraćivanje prirasta u cilju eliminisanja cvetova, a to ćemo Vam predstaviti u jednom od narednih saveta. Zbog toga, preporuka je pratite nas na našem web portalu i u rubrici saveti.