Drugi postulat prilikom ishrane/đubrenja biljaka visokožbunaste borovnice

Za uspeh, i ovo se ne sme zaboraviti nikada...

Primena đubriva ili ishrana biljaka visokožbunaste borovnice mora biti dio ukupnog paketa menadžmenta, odnosno upravljanja plantažom. Praktično, to znači da se moraju ispuniti i preostala 4 RE-KORAKA u održavanju plantaže borovnice da bi RE-PLANOVI kao peti dali potpun rezultat. Kada slažete puzle, pravu sliku koju trebate dobiti jedino možete videti ako je svaki dio na svom mestu. Tako i kod održavanja plantaže borovnice da bi ste dobili vrhunski rezultat svi koraci i planovi moraju biti ispoštovani, a njihove komponente na pravom mestu, da sve deluje kao jedan mozaik. Uvek imajte ne umu, ovdje ne govorimo o običnoj proizvodnji, već vrhunskoj, sjajnoj.

ZA NAVEDENO, NEKOLIKO PRAKTIČNIH PRIMERA:

ZEMLJIŠTE NA KOJEM UZGAJATE BOROVNICU TREBA DA OBEZBEDI OPTIMALAN AMBIJENT ZA RAST I RAZVOJ BILJAKA KAKO BI ISTE MOGLE ISKORISTITI PRIMENJENA ĐUBRIVA.

NAVODNJAVANJE PRE I NAKON BERBE MORA BITI IZVRŠENO NA PRIKLADAN I PRAVOVREMEN NAČIN TAKO DA BILJKE BOROVNICE MOGU IMATI KORISTI OD APLIKACIJE HRANJIVA PUTEM ĐUBRIVA.

KONTROLA BOLESTI I ŠTETNIKA MORA BITI SPROVEDENA NA ISPRAVAN NAČIN I U PRAVO VREME KAKO BI BILJKE BOROVNICE NESMETANO MOGLE KORISTITI HRANJIVA KOJA IM DATE PUTEM ĐUBRIVA.

PREMA TOME, APLIKACIJA HRANJIVA (DODAVANJE ĐUBRIVA) NIJE, I NE MOŽE BITI, ZAMENA ZA VREMENSKI LOŠE NAVODNJAVANJE, KASNU BERBU, NEIZVRŠENE KONTROLE INSEKATA, BOLESTI, GLODARA ILI KOROVA U PROIZVODNJI VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE. SVE MORA BITI NA SVOM MESTU, A ZA POSTIĆI TO POTREBNO JE ZNANJE. Zbog toga smo mi tu, dajemo Vam svoje vreme kako bi postigli najbolje rezultate u proizvodnji.

MOZAIK, SRŽ, KOSTUR...

NOVOG KONCEPTA RAZMIŠLJANJA

u uzgoju viokožbunaste borovnice