Liste/planovi kompletne i inovativne ishrane biljaka visokožbunaste borovnice

A+B+C+D =

KOMPLETNA INOVATIVNA ISHRANA BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE, U SVAKOM VREMENU I NA SVAKOM MESTU BOLJA U ODNOSU NA POSTOJEĆU...

A B C D
je saDA, i za BUDUĆNOST...

ABCD važi sada, danas, ali i u budućnosti. Sa DA, odnosno ako kažete sad DA i prihvatite ABCD, više ništa neće biti isto u vašem uzgoju borovnice, jer idete od stanja u kojem se sad nalazite do maksimalno moguće uspešne proizvodnje.

Zašto treba ABCD,
umesto jednog
orentacionog
programa ishrane?

Aktuelno, proizvođači borovnice planiraju ishranu biljaka, ili đubrenje svojih plantaža tako što preuređuju orentacione programe ishrane koji su se ranije pokazali uspešnim. Dakle, zbog straha da ne pogreše, jer su mnogo uložili, proizvođači borovnice ne mogu biti originalni, i zato prepisuju formulu koja se ranije pokazala da bude uspešna. Međutim, zaboravljaju da NEMA STARIH USPEŠNIH FORMULA U NEČEMU ŠTO SE STALNO MENJA.

U ishrani biljaka borovnice prvo što se menja jeste vreme, vremenske prilike, a onda biljka raste i razvija se, i to je promena. Zatim, tu su različite direktive koje daju dozvole ili zabrane korištenja određenih materijala za ishranu biljaka borovnice, a danas imamo i novi izazov, a to je ograničena dostupnost đubriva i značajno poskupljenje. Rešenje je u inovaciji. No, zapamtite, NEMA INOVACIJE AKO PONAVLJATE ONO ŠTO JE IMALO EFEKAT U PROŠLOSTI. MI TO NE RADIMO... Zato su ovo jedinstveni i inovativni recepti za ishranu biljaka borovnice. INOVATIVNA ISHRANA BILJAKA BOROVNICE ZNAČI DA SE MENJA ONAKO KAKO JE POTREBNO, DA JE SVAKIM DANOM BOLJA, I SVE ČINI BOLJIM NEGO ŠTO JE BILO U UZGOJU, od kontrole biotskih i abiotskih faktora, preko navodnjavanja i rezidbe, do berbe. Ako želite da budete bolji proizvođači borovnice trebate neumorno i svakodnevno napredovati, a sada imate jedinstvenu priliku, jer ABCD planovi ishrane su pred Vama.

ABCD je potpuno drugačiji, jedinstven i inovativan model u ishrani biljaka visokožbunaste borovnice...

Mi zagovaramo promenu dosadašnjeg pristupa i ponašanja u ishrani biljaka borovnice. Zašto? Zbog toga što ništa nije toliko neracionalno kao nada da će stari oblici ponašanja dovesti do novih rezultata. Mraz, suša, ekstremna vrućina, slanost zemljišta, nagle promene temperature, određeni insketi i slično, samo su neki od ograničavajućih faktora koji nam umanjuju prinos u uzgoju visokožbunaste borovnice. Sa nekim se borimo, pred drugim se predamo, i pomirili smo se da nema rešenja. Mi to ne prihvatamo... Inovativna ishrana je ključna aktivnost koja dovodi do njihovog rješenja, odnosno prevazilaženja...

Samo je nesigurnost sigurna, a ona je obilje promena, zato ishranu borovnice treba promeniti prema ABCD...

Nikada nije puno ponoviti da se sve menja, i to veoma brzo. Ishrana, kao segment tehnologije uzgoja visokožbunaste borovnice je vrhunski primer. Ona je specifična za svaki sistem uzgoja, i mnogi od vas su se u to uverili. Njena specifičnost je još izraženija kada se uzme u obzir jednistvenost borovnice kao voćke. Tu se onda posebno naglašavaju osobine njenog korena. Nijedna druga voćka koja dominira na ovim prostorima u uzgoju nema takav koren kao borovnica, i zato je njena ishrana posebno specifična. No, promene koje se dešavaju u svetu veoma utiču i na alate, ili đubriva dostupna za ishranu biljaka borovnice, pa je ona još više zanimljivija. Novi način ishrane biljaka visokožbunaste borovnice dolazi i kod nas, prihvatili ga mi ili ne, ogromna količina promena će nas na to naterati, blaže rečeno primorati.

Svi oni proizvođači borovnice koji ne shvate i ne prihvate novi način ishrane biljaka borovnice će mnogo propustiti u budućnosti, da ne kažemo narodski zaostati (oprostiti na izrazu, ali moramo se probuditi da bi budni dočekali ovo što nam se dešava). Jednostavno, nestala su stara pravila na osnovu kojih se nekada kreirala ishrana voćaka. Naprosto, ona više ne funkcionišu u potpuno izmenjenim uslovima pod kojima danas uzgajamo borovnice. Najbolji primer jeste da u saksije ili pod foliju kao malč materijal u uzgoju borovnice ne možemo staviti stajnjak. I šta više, sve je manje kvalitetnog stajnjaka za tu namenu, pa smo morali prihvatiti organska peletirana đubriva. Sve su strožiji kriteriji za neka mineralna đubriva, pa samo prešli na organo-mineralna. Sve je to bolje, jasno, i dobro je što je tako. Zamislite šta još sve trebamo prihvatiti da bi uspeli u uzgoju borovnice. Tehnologija, globalizacija i krupne promene u društvu stvorile su potpuno nov univerzum u segmentu ishrane biljaka. Da, da, potpuno novi svet ishrane biljaka... Bila bi čista ludost misliti da možeš da primeniš stari način ishrane, prevaziđene prakse đubrenja, u potpuno izmenjenom svetu. A oni koji se odupiru promeni i drže se starog načina izumreće, poput dinosaurusa koji se nisu mogli prilagoditi izmenjenim uslovima.

PRAVI POČETAK U ISHRANI BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE JE PRIHVATANJE PROMENA, PRE ILI KASNIJE ONE ĆE DOĆI, A NEKE SU VEĆ TU. VEĆ DANAS PROMENITE NAČIN RAZMIŠLJANJA U ISHRANI BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE, I VEĆ STE NA PUTU USPEHA...

 

Kako pravilno
koristiti liste/planove
ABCD?