O nama

 

Proizvodnja američke visokožbunaste borovnice doživljava ekspanziju na području Srbije. Borovnica je "nova" kultura voća na ovim prostorima, te je važno naglasiti da zbog svojih jedinstvenih osobina ima specifične zahteve prema uslovima proizvodnje. Tako na primer, u osnovi, sistem uzgoja borovnice se dosta razlikuje u odnosu na onaj koji se praktikuje kod zastupljenih kultura voća. Pored specifičnog načina uzgoja, borovnica zahteva velika investiciona ulaganja u proizvodnju, a o tome se posebno mora voditi računa, s obzirom da je sve više proizvođača koji podižu plantaže na velikim površinama. Aktuelno, na terenu, postoji veliki broj stručnjaka koji zagovaraju različita mišljenja kada je u pitanju organizacija proizvodnje borovnice, te se iz dana u dan susreću primeri sve većih problema u uzgoju, što rezultira nezadovoljstvom farmera. Ulagati veliki novac u nepoznato, te govoriti kako zbog noviteta, neiskustva i neznanja mora biti malo neuspeha, u najmanju ruku, nije racionalno, niti opravdano.

Proizvodnja visokožbunaste borovnice u Srbiji

Ko smo mi?

Detaljno analizirajući stanje u uzgoju borovnice nekoliko proteklih sezona, određeni broj domaćih i međunarodnih eksperata, agronoma-savetodavaca na terenu, proizvođača, dobavljača repromaterijala, marketing menadžera, profesora i doktora nauka, pokrenuo je inicijativu da se nešto uradi na putu razvoja proizvodnje ove kulture voća u Srbiji. Tako se veliki broj individua, privrednih subjekata, institucija, marketinških agencija, kompanija, sa domaće i međunarodne scene, uvezao u jedinstvenu ideju u cilju razvoja stabilne, savremene, ekološki prihvatljive proizvodnje visokožbunaste borovnice u Srbiji. Svoje planove će razvijati i ostvarivati kroz novoformirano neprofitno udruženje: ASOCIJACIJA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE.

Ideja je jednostavno predstavljena pod simboličnim logom "BOROVNICA" i sa sloganom snažne poruke "Razvoj proizvodnje ... sada i u budućnosti", po čemu će u narednom periodu biti prepoznatljiva. Praktično, MI SMO OD SADA NA RASPOLAGANJU KAO TEHNIČKA I STRUČNA PODRŠKA SVIM PROIZVOĐAČIMA BOROVNICE U SRBIJI, A U BUDUĆNOSTI PLANIRAMO PODRUČJE DJELOVANJA PROŠIRITI NA REGIJU.

Šta mi to radimo?

Naša misija je obezbediti maksimalno moguće kvalitetnu komunikaciju sa proizvođačima borovnice bez obzira gde se oni nalazili i sa kim organizovali uzgoj (od koga su kupili sadnice, đubriva, ko im vodi proizvodnju i slično), te istim pružiti vrhunsku stručnu i tehničku pomoć. Dakle, naš rad usmjeren je na sveukupnu podršku razvoju proizvodnje borovnice u Srbiji.

Godišnja međunarodna konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji je naš centralni događaj na kojem se razmatraju svi problemi u produkciji, predstavljaju nova saznanja, razmenjuju iskustva, i razmatra sve ono što je potrebno proizvođačima ove kulture voća. Ova konferencija je mnogo više od uobičajenog stručno-marketinškog savjetovanja. Konferencije se organizuje jednom godišnje, ali je ista koncipirana tako da je prati niz aktivnosti koje će obezbediti kontinuranu podršku proizvođačima borovnice.

Da li ste znali...

1.U Srbiji postoje individualni proizvođači koji imaju preko 5,0 ha intenzivne plantaže visokožbunaste borovnice.
2.99% plantaža visokožbunaste borovnice u Srbiji je u apsolutno savremenom konceptu organizacije proizvodnje, sa celokupnom infrastrukurom.
3.Plantaže visokožbunaste borovnice u Srbiji su identične svetskim, a postoji i nekoliko primera sa jedinstvenim rešenjima koja ih sasvim sigurno čine i boljim od njih.
4.Zbog klimatskih uslova plodovi određenih sorti visokožbunaste borovnice sazrevaju dosta ranije u poređenju sa istim drugim zemljama, i imaju zagarantovan plasman na tržište.

Web platforma je sastavni dio konferencije, i ona je svakodnevna vodilja za uzgajivače borovnice, prostor gde se mogu razmeniti mišljenja i iskustva, i sve ono što je bitno kada je u pitanju proizvodnja ove kulture voća. Web platforma za sve zainteresovane proizvođače borovnice nudi mogućnost registracije, nakon čega evidentirani proizvođač postaje aktivni član, odnosno direktno doprinosi razvoju ideje i kreiranju aktivnosti, bilo da postavlja pitanja i izlaže probleme, ili putem uspješnih primjera za iste drugima nudi rešenja.

Detalji sa Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2019. godine

Konferencija uz sebe veže i događaj koji se organizuje više puta tokom godine pod nazivom "BOROVNICA DAN". U okviru ovog događaja sve ono što je aktuelno u proizvodnji visokožbunaste borovnice će biti praktično demonstrirano u plantažama nekog od registrovanih korisnika ove web platforme.

Kao kruna, za sve borovničare koji se registruju na web stranici biće dostupna on line publikacija pod simboličnim nazivom "BILTEN O BOROVNICI", u kojem će sadržaj podrazumevati sve aktuelnosti kada je u pitanju uzgoj ove kulture. Takođe, veliki broj materijala koji tretiraju različitu problematiku za njih će biti dostupan.

I ovo smo mi...

Dragi uzgajivači borovnice, mi smo tu za vas, i sve informacije koje trebate o proizvodnji ove kulture možete dobiti putem našeg web portala. Naravno, za potpuno korištenje sadržaja platforme potrebno se evidentirati.

Registrujte se

"U korak s vremenom, u skladu sa potrebom"

"Ne morate čekati stručnjaka u plantaži"

"Stručnjak i agronom u kući"

"www.borovnica.biz od sada za Vaš uspeh"

Pitajte i kompetentni ljudi će vam dati najbolji mogući odgovor. Svi koji uzgajaju borovnicu neka računaju na našu stručnu i tehničku podršku.

Drugačiji model razvoja proizvodnje voća za nas je imperativ. Mi verujemo kako uzgoj visokožbunaste borovnice ima veliku priliku da promeni konvencionalni model, odnosno da se odmakne od praksi u proizvodnji voća čiji je uticaj generalno izraženo negativan (okoliš, ekonomska isplativost, dugoročnost), i krene prema sektoru voćarstva koji je ekološki održiviji, a i stvara više radnih mesta i stvarne vrednosti.

Mi Vam preporučujemo da sledite koncept integralne proizvodnje visokožbunaste borovnice, kao i da uzmete u obzir ekološku intenzifikaciju.