O nama

 

Proizvodnja visokožbunaste borovnice u Srbiji

Proizvodnja američke visokožbunaste borovnice doživljava ekspanziju na području Srbije. Borovnica je, relativno "nova" kultura voća na ovim prostorima, i zato je važno naglasiti da zbog svojih jedinstvenih osobina ima specifične zahteve prema uslovima proizvodnje. Tako na primer, u osnovi, sistem uzgoja borovnice se dosta razlikuje u odnosu na onaj koji se praktikuje kod zastupljenih kultura voća, što možete pogledati u ovom videu.

Pored specifičnog načina uzgoja, borovnica zahteva velika investiciona ulaganja u proizvodnju, a o tome se posebno mora voditi računa, s obzirom da je sve više proizvođača koji podižu plantaže na velikim površinama. Aktuelno, na terenu, postoji veliki broj stručnjaka koji zagovaraju različita mišljenja kada je u pitanju organizacija proizvodnje borovnice, te se iz dana u dan susreću primeri sve većih problema u uzgoju, što rezultira nezadovoljstvom farmera.

Istovremeno, uzgoj borovnice je pod velikim uticajem mnogobrojnih izazova koji i najboljim proizvođačima svake godine uzrokuju značajne gubitke. Kasni proljetni mrazevi, neuobičajeno ekstremno visoke temperature tokom ljeta, u kombinaciji sa sušom i vrućim vetrom, te zaslanjenost zemljišta, samo su neki od izazova sa kojim se suočavaju proizvođači borovnice, i zbog pogrešne reakcije na njih gube značajnu količinu roda.

Svi ste Vi uložili ogroman novac u proizvodnju, i sada takvu investiciju treba opravdati, što znači na najbolji način odgovoriti svim preprekama koje se pred Vama nalaze. E zato smo mi tu da Vam pomognemo, i nudimo NOVI, USPJEŠAN KONCEPT RAZMIŠLJANJA U UZGOJU VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE...

SPECIFIČAN SISTEM UGOJA
model 10ZA10 je pravi početak...

Visokožbunasta borovnica ima posebne zahteve u pogledu zemljišta, vode, lokacije i sistema uzgoja. Sve to se značajno razlikuje u odnosu na ostalo voće uobičajeno na ovim prostorima. Pre bilo koje odluke o formiranju zasada visokožbunaste borovnice naša preporuka je da prvo sagledate te specifične zahteve, odnosno šta je sve potrebno za uspešnu proizvodnju. Sve to mi smo upakovali u model 10ZA10.

OGROMNA INVESTICIJA
uz model 10ZA10 pogledajte i 5 RE-KORAKA održavanja gde je i ...

Ulaganja u proizvodnju visokožbunaste borovnice su dosta veća u odnosu na ostalo voće. Takođe, rizik za uspeh sa tako visokim ulaganjima i specifičnim potrebama biljaka borovnice je dosta veći u odnosu na ostale voćke koje se gaje na prostoru regije. Zbog toga, nakon upoznavanja modela 10ZA10, dolazi 5 RE-KORAKA koji su suštinski za održavanje plantaže, a u njima posebno je . Bez realizacije navedenog, Vaša investicija može doći u pitanje.

MNOGOBROJNI IZAZOVI
ukazuju na potrebu promena, da na vreme budete spremni...

Mnogo je proizvođača borovnice koji su dva puta imali početak. Obično, preskočili su jedan ili više koraka iz 10ZA10, i onda su morali ponovo obaviti sadnju, odnosno presađivanje. Neki su onda ponovo posadili u zemljište, a drugi u saksije. No, sada i sve dobro formirane plantaže svake godine gube značajnu količinu roda zbog mnogobrojnih izazova poput: suše, kasnog mraza, snijega, grada, vrućine, naglih promena temperature i slično. No, sada su Vam dostupne LISTE/PLANOVI koje daju odgovor na navedene izazove.

Ko smo mi?

Mi smo: ASOCIJACIJA ZA UNAPREĐENJE RAZVOJA PROIZVODNJE VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE, koja povezuje domaće i međunarodne stručnjake, agronome i ljude sa iskustvom, kompanije, univerzitete i profesore, a sve sa jednom idejom, a to je PRUŽANJE STRUČNE I TEHNIČKE PODRŠKE ZA PROIZVOĐAČE.

Naša ideja je jednostavno predstavljena sa danas prepoznatljivim logom "BOROVNICA", i sloganom koji nosi snažnu poruku "Razvoj proizvodnje... sada i u budućnosti".

Praktično, MI SMO ONLINE STRUČNA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA PROIZVOĐAČE BOROVNICE SADA, ODNOSNO DANAS I U BUDUĆNOSTI. Svi naši saveti i modeli su primenjivi odmah danas, ali će važiti i u budućnosti. Naravno, otvoreni smo za sve one koji razvijaju proizvodnju borovnice, bez bilo kojeg osećaja konkurencije ili dominacije, jer samo tako jačamo naš tim za uspeh.

Šta mi to radimo?

Naša ideja je prava pravcata priča, i to ne samo naša, već i Vaša, odnosno svih proizvođača borovnice, jer nas se tiče zajedno, i mi je razvijamo sa Vama. Naša i vaša priča je put kojim zajedno koračamo dok idemo od onoga gde ste sad u uzgoju borovnice, do potpuno uspešne, vrhunske prizvodnje, one u kojoj možete odgovoriti na sve izazove koji se nađu pred vama, bez da zavisite od bilo koga, i bilo čega, a sve u cilju da ne izgubite bilo šta od roda. Fundamentalni princip naše i vaše priče jeste činjenica da je od izuzetne važnosti, i za vas i nas, da postignemo više, bolje, sve drugo se ne prihvata kao opcija. Naša i Vaša priča ima 5 poglavlja, koji su pet stubova na kojima se temelji, i u kontinuitetu gradi i razvija naša misija.

1. Web platforma

Prvo poglavlje naše i vaše priče jeste web portal. To je jedno mesto na kojem proizvođači visokožbunaste borovnice mogu naći sve što im je potrebno tokom cele godine, punih 365 dana od jutra do mraka. Web portal smo kreirali kako bi svima koji trebaju stručnu i tehničku podršku bili dostupni bez obzira na broj, vreme i mesto, odnosno neograničeno. Na web portalu, svi proizvođači borovnice imaju pristup potrebnim informacijama i savetima, bez potrebe da danima tragaju po internetu, ili čekaju da im neko dođe dati savet. Prema tome, mi smo klasičnu, uobičajenu, stručnu i tehničku pomoć za proizvođače visokožbunaste borovnice prebacili najvećim delom u online format, kako bi svima neograničeno i na vreme bila dostupna. Naša web platforma je vaš online agronom, vodič, priručnik, u kojem možete pronaći sve ono što vam je potrebno za uzgoj vsiokožbunaste borovnice. Mi smo ekipa koja pokreće promene u uzgoju visokožbunaste borovnice, i koja je ostvarila vrhunske, realne rezultate u uzgoju ove kulture. O nama najviše govore rezultati koje postižu farmeri.

2. Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji

Drugo poglavlje naše i vaše priče jeste Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji i regiji. Konferencija je jedinstven događaj u godini, i održava se jednom na kraju sezone. Dakle, sve ono što je tokom cele godine aktuelno u proizvodnji borovnice lokalno, regionalno, globalno donosimo u jednom danu za vreme održavanja konferencije. Sve ono što se tiče konferencije, prezentacije, video materijali, gosti, plan i program, možete pronaći na našem web portalu tokom čitave godine, preciznije jedan dan dostupan u ostalih 364.

3. Borovnica dan

Treće poglavlje naše i vaše priče jeste događaj borovnica dan. Sve klasične edukacije i obuke sada smo prebacili direktno na teren u plantaže, kod vas na lice mjesta. Borovnica dan je događaj koji organizujemo više puta tokom godine u najznačajnijim momentima za proizvođače. Tada provodimo stručno usavršavanje direktno na terenu za date teme koje traže proizvođači. Ako propustite bilo koji borovnica dan, on je uvek dostupan na web portalu u formi video materijala.

4. Borovnica bilten

Četvrto poglavlje naše i vaše priče jeste događaj borovnica dan. Sve klasične edukacije i obuke sada smo prebacili direktno na teren u plantaže, kod vas na lice mjesta. Borovnica dan je događaj koji organizujemo više puta tokom godine u najznačajnijim momentima za proizvođače. Tada provodimo stručno usavršavanje direktno na terenu za datu teme koji proizvođači traže. Ako propustite bilo koji borovnica dan, on je uvek dostupan na web portalu u formi video materijala.

5. Demo plotovi

Peto poglavlje naše i vaše priče jesu ogledi zasadi, tzv. demo plotovi. Mi naše prpeoruke ne testiramo kod vas u plantažama nudeći vam ovo ili ono da uradite, mi to radimo na plantažama namenjenim za oglede. Ogledni zasadi nam služe da testiramo različite sistema uzgoja, i sada imamo varijante sa i bez zemljišta, kao i unutar njih modifikacije. Suština je da sve testiramo pre nego ponudimo vama određenu preporuku. Mi ne govorimo ništa orentaciono, ili na pamet, već konkretno na osnovu ostvarenih rezultata iz vlasititih osmatranja, i prema stvarnom stanju na terenu.

Naši ogledi za vaš uspeh

DEMO PLOTOVI...

U ovom video materijalu predstavljamo vam ogledne zasade različitih sistema uzgoja visokožbunaste borovnice u kojima provodimo različita osmatranja kako bi vama ponudili najbolja rešenja...

Poštovani proizvođači visokožbunaste borovnice, mi smo tu za vas, i sve informacije koje trebate o proizvodnji ove kulture možete dobiti putem našeg web portala. Naš web portal vam daje sledeće prednosti

sa web portalom ste:

"U korak s vremenom, u skladu sa potrebom"

sa web portalom

"Ne morate čekati stručnjaka u plantaži"

web portal je

"Stručnjak i agronom u kući"

naš portal

"www.borovnica.biz od sada za Vaš uspeh"