Portal za proizvođače

 

Naša misija je online stručna i tehnička podrška za proizvođače borovnice, i ovo je posebna rubrika namenjena za to u periodu cele godine. Portal za proizvođače je jedno mesto na kojem su sve potrebne informacije za uzgoj visokožbunaste borovnice. Njegov prvi deo je O UZGOJU BOROVNICE, gde se razmatra sve ono što je suštinski važno znati za uspešnu organizaciju proizvodnje. Drugi deo nosi naziv PROFIL PROIZVOĐAČA, i u njemu predstavljamo uspešne priče uzgajivača sa terena, koji sledeći naše preporuke ostvaruju vrhunski uspeh. Sledeći deo je jedinstven i poseban, a nazvali smo ga VODIČ U PROIZVODNJI. To je naš model u kojem Vam mi na praktičan način dajemo identifikaciju kritičnih tačaka u proizvodnji koje mogu dovesti do neuspeha, uz njihovu kombinaciju sa sistemom uzgoja, godišnjim ciklusom rasta i razvoja biljaka borovnice, te aktuelnim stanjem u plantažama na terenu. Vodič u proizvodnji vam služi kao uvod za korištenje modela LISTI, odnosno PLANOVA. Peti deo je SAVETODAVNA SLUŽBA, gde se nalazi tim savetodavaca Vama dostupni 24h, kao i konkretni, praktični saveti za uspešan uzgoj borovnice. FIRME PARTNERI su predstavljeni u šestom delu portala za proizvođače, i to su svi oni koji učestvuju u našoj ideji, odnosno razvoju proizvodnje borovnice sada, i u budućnosti. Poslednji deo portala za proizvođače je BIBLIOTEKA, u kojoj možete pronaći naše publikacije koje tretiraju savremenu tehnologiju uzgoja visokožbunaste borovnice, ali i ostale priručnike iz oblasti uzgoja jagodastog voća. U okviru biblioteke donosimo Vam i rubriku korisnih linkova, da ne morate satima ili danima tragati po internetu tražeći ono što Vas zanima.

Ključni uzroci neuspeha u uzgoju visokožbunaste borovnice

Sigurno je da svaki proizvođač borovnice ima određeni problem u proizvodnji, koji mi tretiramo kao izazov, odnosno nešto što utiče na konačni rezultat uzgoja, ili njegovu uspešnost, a zahteva da se uvek radi bolje. I dok većina smatra kako je sadašnjost ključni krivac za to, odnosno kako aktuelne vremenske prilike dovode do svih izazova, niko ni ne pomišlja da je, ili može biti sasvim drugačije. Logično, sadašnje vremenske prilike značajno utiču na proizvodnju, ali njihov uticaj, to jest kako će se odraziti i koliku će štetu napraviti isključivo zavisi od temelja, odnosno kockica složenih u mozaik plantaže, a što podrazumeva da li su na početku bile greške ili ispravni koraci.

Dakle, suština problema ili izazova u proizvodnji borovnice jeste što se ne ispoštuju temeljne potrebe za njen uzgoj, i onda tokom godina održavanja plantaže pokušava se na različite načine to ispraviti, odnosno prevazići, a to je moguće ostvariti više ili manje, nikada potpuno. Greška ili propust na početku kod formiranja fabrike koja se zove plantaža borovnice posebno postaje izražena tokom perioda iskorištavnja kada preovladavaju nepovoljne vremenske prilike, kao što je poslednjih godina. Kada je sve na početku, odnosno u temelju ispoštovano kako treba, onda i neuobičajene vremenske prilike ostavljaju manje posledice po proizvodnju.

Praktično, aktuelne vremenske prilike primenom određenih alata mogu se prevazići, ili se njihov uticaj na proizvodnju ublažiti. Međutim, greške prilikom sadnje biljaka borovnice teško se mogu održavanjem korigovati, osim da se ona ponovo izvrši na ispravan način. Jasno, mnogi proizvođači borovnice su to na vreme uočili i napravili presađivanje biljaka. Greške napravljene na početku tokom godina proizvodnje se akumuliraju, može se reći umnožavaju se, i one su ključni faktor zbog čega nije moguće ostvariti vrhunski rezultat u proizvodnji. Naravno, u takvoj situaciji i koraci kod održavanja plantaže budu značajno skuplji. Greške napravljene tokom održavanja plantaže borovnice dovode do dodatnog ograničenja prinosa, a one su često posledica zanemarivanja potrebnog, izvršavanja u pogrešnom momentu, ili preskakanja kod ideje da se štedi u uzgoju, i tako umanje troškovi.

Kako bi se sve navedeno prevazišlo, i time osigurao uspeh u uzgoju visokožbunaste borovnice mi smo razvili 3 MODELA, koji su da pobedite, a ne da proizvodite neuspeh, ili izgubite u proizvodnji.

MODEL 10ZA10
sve kako treba od početka...

MODEL 10ZA10 podrazumeva sve ono što je na početku potrebno prilikom formiranja plantaže visokožbunaste borovnice. Praktično, to je deset koraka koje trebate preći da bi bili na ispravnom početku uzgoja visokožbunaste borovnice. Primenom ovog modela u praksi eliminišete početne greške, i sve radite kako treba od početka. Kasnije kod održavanja plantaže borovnice svi koraci će biti lakši, jednostavniji, i ovo je osnova ili baza za dobar rezultat, odnosno uspeh u proizvodnji. Zanemarivanje bilo kojeg od 10 potrebnih koraka na početku uzgoja borovnice, prvi je razlog kasnijeg neuspeha ili nerešavanja izazova u proizvodnji. MODEL 10ZA10 je snažan, ispravan, dobar temelj u uzgoju visokožbunaste borovnice, i ako ste ga napravili nastavak nadogradnje nije upitan.

5 RE-KORAKA
onako kako treba kod održavanja...

MODEL 5 RE-KORAKA je sve kako treba kod održavanja plantaže visokožbunaste borovnice. Kada je početak dobar, ispravan, odnosno ispoštovano sve 10ZA10, onda je i održavanje lakše, jednostavnije, kao i suprotno. Međutim, pitanje je kako i pored dobrog, ispravnog početka, opet dođe do neuspeha u proizvodnji. Odgovor je u tome da proizvođač zanemari održavanje, ili pak određene aktivnosti ne obavi na vreme, i onda mu one ne daju pravi rezultat. Zato smo mi razvili ovaj model da bi vi kao proizvođači izbegli te greške, odnosno gubitke u proizvodnji. Kada model 10ZA10 nije ispoštovan, onda model 5 RE-PLANOVA teško može popraviti taj nedostatak, ali i održavanje postaje skuplje. No, neuspeh je sigurno zagarantovan ako se nešto iz 10ZA10 preskoči i 5 RE-PLANOVA zanemari. Ako je model 10ZA10 ispravan temelj, onda model 5 RE-PLANOVA predstavlja dobre zidove koji se grade na njemu.

LISTE (RE-PLANOVI)
uspeh sada, i za budućnost...

MODEL LISTE/PLANOVI je vrh, odnosno krov u uzgoju visokožbunaste borovnice. Praktično, ako je ispoštovan model 10ZA10, i ako se plantaža pravilno održava sledeći model 5 RE-PLANOVA, onda odgovor na svaki izazov koji se desi da naruši proizvodnju nalazite u modelu . U njima se nalaze recepti za prevazilaženje svega onoga što vas može zadesiti u uzgoju, i koji vas vode prema uspehu. Praktično, na dobrim temeljima, odnosno modelu 10ZA10, snažnim i čvrstim zidovima koji su model 5 RE-PLANOVA, sada imate i najsigurniji krov, da više nikada proizvodnja borovnice ne bude ugrožena, a to je model . Sa ovakvim pristupom tehnologija uzgoja visokožbunaste borovnice maksimalno je pojednostavljena za primenu u praksi.

Sva tri modela razvili smo za uspeh u uzgoju visokožbunaste borovnice
10ZA10 + 5 RE-PLANOVA + = USPEŠAN UZGOJ BOROVNICE

Nemojte razmišljati kao tradicionalni voćari

Budite spremni za uzgoj visokožbunaste borovnice

Ovdje je put kojim trebate ići ka uspehu u uzgoju visokožbunaste borovnice