Borovnica dan

 

Kalendar događaja

U ovoj rubrici kalendarski će biti predstavljene sve aktivnosti koje organizuje Udruženje za unapređenje proizvodnje borovnice u Srbiji. Neke aktivnosti predstavljene su u dva kalendarska meseca, što ne znači da se one duplaju, već da njihova realizacija zavisi od vremenskih prilika, te se orentaciono mogu dogoditi u tom vremenskom intervalu. Detaljnije informacije o svemu što je ovdje predstavljeno možete dobiti klikom na svaku rubriku. Budući da se radi o veoma dinamičnom sadržaju mi ćemo ga redovno ažurirati i obaveštavati Vas o tome. Samo registrovanim korisnicima ove web platforme dostupan je ovaj sadržaj.