Borovnica dan

 

Znanje pretočeno u praksu za Vaš uspeh u proizvodnji borovnice

Sve ono što je predstavljeno kroz teoriju u okviru stručnog savetovanja i biznis sesija Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji potrebno je primeniti u praksi. Upravo je to svrha događaja imenovanog kao borovnica dan koji povezuje teoriju i praksu. Borovnica dan se organizuje više puta tokom godine u terminima koji su aktuelni za proizvođače po specifičnim agro- i pomotehničkim radnjama. Svaki borovnica dan, će biti realizovan direktno u plantažama ove kulture voća, ili na parcelama gdje se planira zasnivanje zasada. Ono što je posebno važno jeste da svi proizvođači koji su registrovani na ovoj web platformi kao njeni korisnici mogu dati predlog ili sugestiju za organizaciju događaja borovnica dan. Možda Vi želite da borovnica dan bude organizovan kod Vas u plantaži ili na parceli gde planirate sadnju? Zbog toga, pogledajte naše predloge i uputite Vaše sugestije, ali za sve morate biti registrovani korisnik ove web platforme.

Završen je

Prvi Borovnica dan

praktične obuke na temu zimske rezidbe

pregled dešavanja

Promo video

Prvi borovnica dan: Zimska rezidba biljaka visokožbunaste borovnice.

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji je aktivnost koja se dešava jednom godišnje, i na kojoj proizvođači imaju priliku čuti određeni broj teorijskih predavanja u okviru stručnog savetovanja i biznis sesija. Međutim, to sasvim sigurno nije dovoljno da bi proizvođači sve predstavljeno uspeli usvojiti i primeniti u proizvodnji borovnice. Upravo zbog toga, odlučili smo se za organizovanje nekoliko događaja tokom godine, u okviru kojih bi na praktičan način predstavljali sve ono što je aktuelno, odnosno nastavili komunikaciju i saradnju sa proizvođačima na putu pružanja stručne i tehničke podrške za njih. Takvu aktivnost imenovali smo kao BOROVNICA DAN. Borovnica dan predstavlja praktične obuke za sve registrovane proizvođače borovnice na ovoj web platformi, a koje će se realizovati u saradnji sa eminentnim domaćim i međunarodnim stručnjacima, ekspertima, agronomima, profesorima i slično, a koji će predstavljati osnovne korake prilikom zasnivanja plantaže, principe uzgoja, ali i novitete uz aktuelnosti kada je u pitanju uzgoj ove kulture voća. Naravno, u okviru borovnica dana i proizvođači imaju priliku da predstave svoje uspehe ili greške. Borovnica dan je prilika za razmenu iskustava između proizvođača, stručnjaka, eksperata, ali i za obilazak plantaža, te popularizaciju borovnice kao perspektivne kulture voća na području Srbije.

Drugi borovnica dan

Video materijal: da sumiramo tehniku sadnje biljaka borovnice u zemljište

Uz praktično predstavljanje određenih agro- i pomotehničkih radnji borovnica dan će poslužiti i za određene oglede, eksperimente, odnosno njihovo postavljanje, praćenje i sagledavanje rezultata. Tako na primer, primena različitih supstrata, đubriva, sistema za navodnjavanje, preparata za zaštitu biljaka u proizvodnji borovnice samo su neki od segmenata koji se uzimaju u razmatranje.

Događaji borovnica dani su koncipirani u dva segmenta, i to:

  1. praktične obuke za postojeće proizvođače, odnosno one koji imaju plantaže visokožbunaste borovnice, i
  2. praktične obuke za nove/potencijalne proizvođače, one koji planiraju organizovati uzgoj ove kulture voća.

Opcija borovnica dan

tema: sadnja BEZ zemljišta

Sve teme iz oblasti uzgoja visokožbunaste borovnice koje će se tretirati praktično u okviru događaja borovnica dan mogu biti predložene od strane proizvođača. Ovdje navodimo samo okvirno koje segmente je moguće uzeti u razmatranje. Za proizvođače koji imaju plantaže neke od tema su: rezidba i pomotehnika, ishrana ili đubrenje, navodnjavanje, te zaštita od bolesti i štetočina biljaka borovnice. Za nove proizvođače, odnosno one koji tek planiraju uzgajati borovnicu moguće je odbarati jednu od tema: priprema zemljišta za sadnju borovnice, izbor sadnog materijala i supstrata, tehnika sadnje, rezidba nakon sadnje, ishrana i zaštita nakon sadnje.

Treći borovnica dan

tema: predstavljanje repromaterijala sa našim partnerima
vreme: proleće 2019. godine

Borovnica dan se organizuje u plantažama borovnice različitih starosti i tehnološkog nivoa. Sve teme će biti definisane prema zahtevima proizvođača, te Vas molimo da iskažete interes i prijavite se u ribrici za registraciju. Nakon Vašeg zahteva mi ćemo odabrati najbolje stručnjake da predstave datu problematiku. Važno je znati da Vi kao proizvođač borovnice niste prepušteni sami sebi, već možete računati na našu stručnu i tehničku podršku.

Četvrti borovnica dan

tema: berba i pakovanje
vreme: tokom 2019. godine

Nikada nije bilo lakše doći do potrebnih informacija, zato posvetite trenutak vremena i registrujte se na našoj web platformi. Na taj način ste sebi osigurali prvi korak ka uspehu u uzgoju borovnice.
Možda vaša plantaža bude mesto održavanja događaja borovnica dan, te vas posete eminentni stručnjaci i pomognu u rešavanju problema koje imate ili pak pruže savete za unapređenje proizvodnje.
Detaljne informacije o događaju borovnica dan, kao što su tačno mesto i vreme, teme i slično, možete pogladeti u rubrici plan i program koja je dostupna samo za registrovane korisnike.

Registrujte se