Sam svoj ekspert u uzgoju visokožbunaste borovnice

(Vodič za identifikaciju štetnih insekata, bolesti i drugih poremećaja u plantažama)