Članstvo u tim za uspeh...

 

Zašto postati član tima za uspeh borovnica.biz

Poštovani korisnici paltoforme www.borovnica.biz

Nakon godina funkcionisanja u ovom formatu, došlo je vreme za promenu pravila korištenja sadržaja naše web platforme. Do početka 2022. godine celokupan sadržaj sajta bio je dostupan za registrovane korisnike, a njegov određeni dio, i za sve ostale posetioce. Međutim, od februara 2022. godine za korištenje celokupnog sadržaja našeg web portala potrebno se učlaniti u tim za uspeh borovnica.biz.

Od ove godine naša web platforma postaje vodič u uzgoju za proizvođače borovnice, gde konkretno mogu dobiti praktične recepte u pogledu onoga šta je potrebno uraditi, kao i rešiti određene probleme koje imaju. Poseban fokus je dat na kompletnu, i inovativnu ishranu, koja obezbeđuje visoke prinose i kvalitet ploda, kako kroz nahranjene biljke borovnice, tako i putem jačanja njihove prirodne otpornosti na biotski i abitoski stres. Takođe, svi noviteti, odnosno savremene i inovativne tehnologije koje su po prvi put na ovim prostorima biće dostupne članovima tima za uspeh borovnica.biz. Prema tome, sadržaj našeg web portala više nije samo informativnog karaktera u vidu smernica i uputstava za organizaciju uzgoja visokožbunaste borovnice, već sad predstavlja i funkcionalna znanja, odnosno ono što svaki proizvođač borovnice može primeniti u uzgoju i ostvariti rezultat, bez potrebe da traži agronoma, savetodavca ili bilo koga u proizvodnji.

Zahvaljujemo se svima koji su do sada bili registrovani na našem sajtu, što ste nas pratili i podržavali našu ideju, no od sada idemo na sljedeći nivo, da zadovoljimo potrebe proizvođača koje oni imaju. Dosadašnja registracija više ne važi, i ona se menja u članstvo. Da bi se imao pristup svemu navedenom, treba se učlaniti, odnosno postati član tima za uspeh.

Šta dobijete članstvom u tim za uspeh borovnica.biz

  1. GODINU DANA DOSTUPAN CELOKUPAN SADRŽAJ WEB PORTALA - web portal www.borovnica.biz je mesto na kojem se nalaze odgovori na svako pitanje proizvođača borovnice, uz praktične i konkretne savete u vidu pisanog ili video materijala, kako za one koji tek počinju organizovati uzgoj, tako i onim koji imaju plantaže u punoj rodnosti. Poseban sadržaj jesu materijali koje smo nazvali planovi kompletne i inovativne ishrane biljaka, sa predstavljenim rešenjima svih izazova koji proizvođačima borovnice mogu ugroziti proizvodnju. Ovo do sada nikada niste imali priliku videti, a sada vam postaje dostupno;
  2. 50% VREDNOSTI ULAZNICE ZA GODIŠNJU KONFERENCIJU O PROIZVODNJI BOROVNICE U SRBIJI 2022. GODINE - ovo je jedinstven događaj koji organizujemo na kraju sezone, i na kojem prisustvo više nije besplatno, obzirom da materijale i informacije koje prisutni dobiju predstavljaju ono što je neophodno za uspešan uzgoj, a u što je tim stručnjaka prilikom pripreme uložio ogromne vreme, znanje i iskustvo;
  3. OSIGURANO PRISUSTVO NA DOGAĐAJU BOROVNICA DAN - na kojem praktično provodimo obuke i edukacije proizvođača visokožbunaste borovnice. Svaki član tima za uspeh borovnica.biz može se prijaviti da nam bude domaćin za ovaj događaj, a na istom mogu prisustvovati samo oni koji imaju članstvo. Ovo je ujedno i poziv da se prijavi domaćin za prvi borovnica dan u 2022. godini kada ćemo prezentovani principe zimske rezidbe u rodnim zasadima visokožbunaste borovnice, i snimiti edukativni film za proizvođače.
  4. POSETA NAŠIM DEMO PLOTOVIMA - kako bi predstavili najbolja moguća rešenja u uzgoju visokožbunaste borovnice mi smo formirali demo plotove, odnosno ogledne plantaže visokožbunaste borovnice u kojima provodimo različite eksperimente, i gde možete videti sva rešenja, uz rezultate primene određenih agro- i pomotehničkih tretmana. Svim članovima tima za uspeh borovnica.biz poseta našim demo plotovima će biti besplatna, naravno u organizaciji sa našim timom stručnjaka, uz odgovarajuće savete.

Kako postati član tima za uspeh borovnica.biz

KORAK 1.

POPUNITI OBRAZAC KOJI SE NALAZI U NASTAVKU - naš web portal nije namenjen samo proizvođačima visokožbunaste borovnice, već njega mogu koristiti i studenti, stručnjaci, agronomi, savetodavci, i svi oni koji žele znati i naučiti više o uzgoju visokožbunaste borovnice. Prilikom ispunjavanja navedenog obrasca veoma je važno da tačno popunite date rubrike, kako bi naš tim stručnjaka u evidenciji imao potrebne podatke prilikom pružanja saveta i određenih preporuka. Obavezna rubrika koju trebate popuniti jeste ona da imate određenu površinu pod borovnicama. Voditi računa da bez navođenja mesta ili katastarske opštine nećete moći potvrditi prijavu za članstvo;

KORAK 2.

UPLATITI IZNOS OD 6000 DINARA - godišnja članarina u timu za uspeh borovnica.biz predstavlja simboličan iznos za ono što svaki član dobije, a to su funkcionalna znanja, uputstva i recepti za prevazilaženje svih izazova u uzgoju. Najvažniji razlog za ovu naknadu jesu troškovi funkcionisanja našeg sajta, odnosno web hostinga i programiranja od strane IT kompanije koja nam vodi te poslove. Do sada smo sami finanisrali ovaj dio. Međutim, kako se sadržaj povećava, i pojavljuje u kontinuitetu, odnosno preporuke redovno tokom perioda vegetacije, dolazi i do većeg angažmana IT kompanije da isti predstavi na web;

KORAK 3.

POŠTOVATI PRAVILA TIMA ZA USPEH BOROVNICA.BIZ - mi nikada nismo imali bilo koju zloupotrebu sadržaja našeg web portala, i nadamo se da će tako biti u budućnosti. No, zbog jasnoće onoga šta član tima dobija učlanjenjem, veoma je važno da pogledate pravila u kojima funkcionišemo. Praktično, naš web portal je mesto gde se nalaze odgovori na sve ono što interesuje proizvođača, i korisnik taj sadržaj treba pročitati. No, ukoliko postoji neka specifična situacija za proizvođača borovnice, onda nam se može obratiti putem naših kontakata.

Registracija fizičkog lica