Konferencija

 
Završena je

Godišnja konferencija

o proizvodnji borovnice u srbiji 2018. Godine

kratki pregled dešavanja

Za početak
kratki video zapis sadržaja

Godišnje konferencije

o proizvodnji borovnice u Srbiji 2018. godine

Uskoro celokupna konferencija u video formi

Novo vreme za proizvodnju
borovnice u Srbiji

Da, borovnica je "nova" kultura voća u Srbiji, i stoga praktična iskustva u proizvodnji njenih plodova su skromna, a površine su, iz dana u dan, sve veće. U nekim zemljama komercijalna proizvodnja borovnice organizuje se desetinama godina, i za njihove proizvođače definisan je svaki korak celokupne tehnologija uzgoja, odnosno postavljeni su jasni standardi. Pitanje toliko jednostavno jeste: zašto proizvođači borovnice u Srbiji ne bi sledili svetske primere, zašto moraju eksperimentisati kod sebe u plantažama, trebaju li oni baš toliko gubiti na vremenu, i naravno, zbog osnovnih grešaka bacati novac?

Postoji određeni broj veoma uspešnih proizvođača borovnice u Srbiji, a njihov uspeh je prevenstveno rezultat saradnje sa kompetentnim stručnim osobama, i naravno, primene savremenih tehnoloških rešenja. S jedne strane, proizvođači koji imaju kvalitetnog agronoma savetodavca već su u prve tri godine ostvarili značajan rezultat kada je u pitanju prinos i porast biljaka borovnice. S druge strane, mnogo je onih proizvođača borovnice u Srbiji koji su apsolutno nezadovoljni aktuelnim stanjem u svojim plantažama, te najčešće, i nakon tri ili četiri godine, nalaze se u poziciji kada trebaju izvršiti ponovnu sadnju biljaka, što je potpuno neverovatno. Ključni razlog za takvo stanje jeste nepoznavanje osnovnih zahteva biljke visokožbunaste borovnice za uzgoj, zatim slepo sleđenje preporuka od strane agronoma koji nemaju dovoljno iskustva u proizvodnji ove kulture, ali i velikim delom upitan kvalitet sadnog materijala, supstrata i đubriva koja se koriste u proizvodnji pod snažnim pritiskom marketinga, i na kraju pogrešnih koraka u odabiru mesta, pripremi zemljišta i sistemu uzgoja.

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji

Kako bi se u najvećoj mogućoj meri eliminisale greške prilikom organizacije proizvodnje visokožbunaste borovnice u Srbiji, došlo se na ideju organizacije centralnog događaja u vidu konferencije na kojem bi svi borovničari uzeli aktivno učešće. Ideja je da se u okviru konferencije za proizvođače obezbede najsavremenija komercijalna i stručna rešenja angažmanom eminentnih svetskih i domaćih stručnjaka, te da se podele informacije o greškama i uspesima na međunarodnom nivou. Konferencija je planirana da bude jednom godišnje, obično nakon završenog ciklusa proizvodnje kada je većina proizvođača slobodna, i može svoje vreme posvetiti usavršavanju, jer se, naravno, zbog njih i organizuje.

GODIŠNJA KONFERENCIJA

O PROIZVODNJI BOROVNICE U SRBIJI

1.razvoj proizvodnje borovnice sada i u budućnosti bez grešaka
 
2.saradnja sa stručnim, kompetentnim osobama
 
3.mogućnost odabira savetodavca
 
4.traženje rešenja za postojeće i potencijalne probleme u proizvodnji
 
5.stručno savetovanje na međunarodnom nivou
 
6.biznis sesije, b2b sastanci, promocije
 
7.razmena iskustava na međunarodnom nivou
 
8.uvođenje novih tehnoloških rešenja u proizvodnju
 
9.definisanje smernica za sezonu koja sledi

Puni naziv konferencije je: "Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji" na kraju sa jasnom naznakom godine u kojoj se održava (2018., 2019. i slično). Dakle, s ponosom Vam možemo reći da smo na pragu: "GODIŠNJE KONFERENCIJE O PROIZVODNJI BOROVNICE U SBRIJI 2018. GODINE".

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji predstavlja jedinstven događaj u regiji, a ista je već uobičajena praksa u zemljama koje imaju razvijenu proizvodnju ove kulture voća. Međutim, organizacijski ova konferencija je po mnogo čemu dosta različita u odnosu na druge. Cilj naše konferencije jeste da se svi proizvođači borovnice nisu prepušteni sami sebi, već da imaju jedinstvenu stručnu i tehničku podršku, te da se jednom godišnje, nakon završene sezone okupe na istom mestu i sumiraju rezultate, razmene iskustva, te definišu smernice za sezonu koja sledi. Takođe, konferencija će predstavljati događaj kada svi prisutni imaju mogućnost upoznati se sa novim dostignućima u proizvodnji visokožbunaste borovnice, odnosno oni koji se tek odlučuju za njen uzgoj da ne naprave uobičajene greške. Budući da je konferencija konceptualno bazirana na međunarodnom nivou, gde će učešće uzeti eminentni stručnjaci iz inozemstva, kao i proizvođači repormaterijala, te uzgajivači, razmena iskustava i tehnoloških rešenja ima i veću dimenziju za borovničare u Srbiji, te sleđenje aktuelnih trendova koji su njima preko potrebni za stabilnu budućnost. Iako je sam događaj konferencije planiran za jedanput godišnje, ona će kroz niz aktuelnih sadržaja proizvođačima borovnice pružati tokom cele godine odgovarajuću tehničku i stručnu podršku.

Završena je godišnja konferencija o proizvodnji borovnice
u Srbiji 2018. godine.

VIDIMO SE 22.11.2019. GODINE

Jedna od najvećih važnosti konferencije jeste definisanje budućnosti proizvodnje borovnice u Srbiji. Kroz aktivno učešće na konferenciji proizvođači borovnice imaju priliku dobiti vodilju za proizvodnju, odnosno odabrati sa kim će sarađivati na putu uspeha. Budući da je nemoguće da agronomi stalno budu prisutni u plantažama borovnice kod proizvođača konferencija je jedinstvena i po tome što će svi oni koji žele uspeh u proizvodnji imati mogućnost da dobijaju informaciju i prate saznanja, te primaju obavesti o određenim aktivnostima putem web portala, ili sms servisa. U okviru sadržaja web platforme konferencije nalaze se sve relevantne informacije o uzgoju borovnice, a posebno o provođenju određenih agro- i pomotehničkih mera, te izboru lokacije, sadnog materijala, pripremi zemljišta, kao i nabavci ostalog repromaterijala. Naravno, podrška konferenciji jeste i događaj nazvan kao "Borovnica dan" na kojem će se dva puta tokom godine, u skladu sa aktuelnim radovima u proizvodnji, na praktičan način predstaviti znanja o uzgoju borovnice direktno u plantažama kod određenih proizvođača. Da je ova konferencija o proizvodnji borovnice jedinstvena potvrđuje i činjenica da će se na web platformi u on line izdanju, odnosno elektronski, četiri puta godišnje publikovati vodič za proizvodnju pod naslovom "Bilten za proizvođače borovnice", kao jedan vid glasila u kojem će se za jedan kvartal godine predstaviti aktuelnosti da proizvođačačima služe kao podsetnik.

Ono što je Vaš jedini zadatak jeste da se prijavite sledeći uputstva data na ovoj platformi, i na taj način obezbedite svoje mesto na konferenciji, gde je broj istih ograničen. Takođe, napravite svoj profil na web portalu i na taj način postanite verifikovani korisnik svih materijala, ali i aktivni kreator sadržaja. Želimo Vam dobrodošlicu, i nadamo se da se vidimo 16.11.2018. godine u Vrnjačkoj Banji.