Konferencija

 

Prijava, upitnik, anketa

Za prisustvo ili učešće na Godišnjoj konferenciji o proizvodnji borovnice u Srbiji potrebno je da se prijavite, a ovde se nalazi obrazac za prijavu. Takođe, da bi postavili pitanje tokom održavanja konferencije potrebno je da koristite upitnik koji se nalazi u ovoj rubrici web platforme. Nakon zvršene Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2018. godine otvorili smo anketu kako bi sagledali Vaše utiske sa konferencije, te narednu još bolje organizovali, i ona se nalazi ovde. Kako bi naredna konferencija bila što bolja, a Vi bili zadovoljniji, ovde je prostor gde možete dati svoje sugestije, predložiti određene teme, predavače i slično. Mi ćemo sve to uzeti u razmatranje, jer nam je od posebne važnosti Vaše mišljenje.

Prijava za učešće na konferenciji

Upitnik o postavljanju pitanja na konferenciji

Anketa o konferenciji

Sugestije i predlozi za narednu konferenciju