Konferencija

 

Prijava, upitnik, anketa

 

Prijave za prisustvo ili učešće na Godišnjoj konferenciji o proizvodnji borovnice za ovu godinu se još uvek ne primaju.