Portal za proizvođače

 

Vrlo je važno ko Vas savetuje u uzgoju borovnice...

U ovoj rubrici saveti za proizvođače borovnice grupisani su po segmentima u proizvodnji, odnosno aktivnostima koje je potrebno provesti za uspešnu proizvodnju, a koje se stručno nazivaju agro- i pomotehničke radnje. Za svaku oblast savete daje kompetentan stručnjak. Klikom na određenu oblast ulazite u savete koji se odnose na istu. No, pre potpunog uživanja u sadržaju ove rubrike, odnosno mogućnosti pregleda saveta morate se logovati na našoj web platformi, a to možete učiniti na sledećem linku.