Konferencija

 

Materijali / prezentacije

U okviru Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji eminentni međunarodni stručnjaci i eksperti predstavljaju najnovija dostignuća i tehnologije kada je u pitanju uzgoj ove kulture. Takođe, donose aktuelnosti o globalnoj proizvodnji visokožbunaste borovnice, te niz drugih vrlo korisnih informacija.

Domaći stručnjaci predstavljaju rešenja za probleme i izazove sa kojima se Vi kao proizvođači susrećete u proizvodnji borovnice, na području Srbije, ali i regije. Pored toga, oni predstavljaju agro- i pomotehničke radnje u plantažama borovnice, odnosno šta je sve potrebno uraditi na putu uspjeha. Ovdje se posebno mogu izdvojiti orjentacioni programi ishrane i zaštite biljaka borovnice koji se ažuriraju za svaku sezonu vegetacije, kao i liste dozvoljenih hemijskih sredstava.

Paneli biznis sesija obiluju mnoštvom korisnih materijala koji idu od prezentacija određenih korporacija do kataloga domaćih i međunarodnih kompanija. Biznis sesije predstavljaju inovacije, nova tehnološka rješenja u proizvodnji, nove kultivare, kao i sve ono što je aktuelno u globalnim okvirima kada je u pitanju proizvodnja visokožbunaste borovnice.

Sve materijale i prezentacije sa Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji možete preuzeti na sledećim linkovima pod uslovom da ste registrovani korisnik

Materijali/prezentacije

GODIŠNJE KONFERENCIJE O PROIZVODNJI BOROVNICE U SRBIJI 2018. GODINE

Materijali/prezentacije

GODIŠNJE KONFERENCIJE O PROIZVODNJI BOROVNICE U SRBIJI 2019. GODINE
Ukoliko niste registrovani korisnik sada je vreme da to učinite na sledećem linku:
Registrujte se