Konferencija 2019.

 

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji 2019. godine

Kako bi se u najvećoj mogućoj meri eliminisale greške prilikom organizacije proizvodnje visokožbunaste borovnice u Srbiji, došlo se na ideju organizacije centralnog događaja u vidu konferencije na kojem bi svi borovničari uzeli aktivno učešće. Ideja je da se u okviru konferencije za proizvođače obezbede najsavremenija komercijalna i stručna rešenja angažmanom eminentnih svetskih i domaćih stručnjaka, te da se podele informacije o greškama i uspesima na međunarodnom nivou. Konferencija je planirana da bude jednom godišnje, obično nakon završenog ciklusa proizvodnje kada je većina proizvođača slobodna, i može svoje vreme posvetiti usavršavanju, jer se, naravno, zbog njih i organizuje.

 
Za početak promo video zapis sadržaja

Godišnje konferencije

o proizvodnji borovnice u Srbiji 2019. godine
Uskoro celokupna konferencija u video formi

GODIŠNJA KONFERENCIJA

O PROIZVODNJI BOROVNICE U SRBIJI

 
1.presek stanja sadašnje proizvodnje, i procena za budućnost
 
 
2.gde greše proizvođači, rešenja za pogrešno urađeno
 
3.aktuelnosti, noviteti, trendovi, sve što je potrebno za uspeh
4.domaći i međunarodni stručnjaci sa iskustvom
 
5.traženje rešenja za postojeće i potencijalne probleme u proizvodnji
 

Puni naziv konferencije je: ¨Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji¨ na kraju sa jasnom naznakom godine u kojoj se održava (2019., 2020. i slično). Dakle, s ponosom Vam možemo reći da smo na pragu: ¨GODIŠNJE KONFERENCIJE O PROIZVODNJI BOROVNICE U SBRIJI 2019. GODINE¨.

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji predstavlja jedinstven događaj u regiji, a ista je već uobičajena praksa u zemljama koje imaju razvijenu proizvodnju ove kulture voća. Međutim, organizacijski ova konferencija je po mnogo čemu dosta različita u odnosu na druge. Cilj Godišnje konferencije jeste da proizvođači borovnice nisu prepušteni sami sebi, već da imaju jedinstvenu stručnu i tehničku podršku, te da se jednom godišnje, nakon završene sezone okupe na istom mestu i sumiraju rezultate, razmene iskustva, te definišu smernice za sezonu koja sledi. Takođe, konferencija će predstavljati događaj kada svi prisutni imaju mogućnost upoznati se sa aktuelnostima, trendovima i novitetima u proizvodnji visokožbunaste borovnice, odnosno oni koji se tek odlučuju za njen uzgoj da ne naprave neke od uobičajenih greški. Budući da je konferencija konceptualno bazirana na međunarodnom nivou, gde će učešće uzeti eminentni stručnjaci iz inozemstva, kao i proizvođači repromaterijala, te uzgajivači, razmena iskustava i tehnoloških rešenja ima i veću dimenziju za borovničare u Srbiji, te sleđenje aktuelnih trendova koji su njima preko potrebni za stabilnu budućnost. Iako je sam događaj konferencije planiran za jedanput godišnje, ona će kroz niz aktuelnih sadržaja proizvođačima borovnice pružati tokom cele godine odgovarajuću tehničku i stručnu podršku.

GODIŠNJA KONFERENCIJA

O PROIZVODNJI BOROVNICE U SRBIJI

 
6.rezultati ogleda u proizvodnji
 
 
7.certifikacija proizvodnje i finalnog proizvoda za siguran plasman
 
8.ekološki prihvatljivi koncepti proizvodnje

Jedna od najvećih važnosti konferencije jeste predstavljanje konkretnih smernica za proizvođače ove kulture voća, uz realno sagledavanje stanja i definisanje budućnosti. Kroz aktivno učešće na konferenciji proizvođači borovnice imaju priliku dobiti vodilju za proizvodnju, odnosno odabrati sa kim će sarađivati na putu uspeha. Budući da je nemoguće da agronomi stalno budu prisutni u plantažama borovnice kod proizvođača konferencija je jedinstvena i po tome što će svi oni koji žele uspeh u proizvodnji imati mogućnost da dobijaju informaciju i prate saznanja, te primaju obavesti o određenim aktivnostima putem web portala. U okviru sadržaja web platforme konferencije nalaze se sve relevantne informacije o uzgoju borovnice, a posebno o provođenju određenih agro- i pomotehničkih mera, te izboru lokacije, sadnog materijala, pripremi zemljišta, kao i nabavci ostalog repromaterijala. Pored navedenog, web platforma kao sastavni dio konferencija pruža svim registrovanim proizvođačima predstavljanje, kao i mogućnost njihovog uvezivanja kod certifikacije proizvodnje i plasmana finalnog proizvoda.

Godišnja konferencija o proizvodnje borovnice u Srbiji 2019. godine

VIDIMO SE NAREDNE GODINE...

Svi koji žele prisustvovati konferenciji potrebno je da ispune prijavu sledeći uputstva data na ovoj platformi. Na taj način imate sigurno mesto, a broj istih je ograničen svake godine. Takođe, napravite svoj profil na web portalu i na taj način postanite verifikovani korisnik svih materijala, ali i aktivni kreator sadržaja i tema koje ćemo obrađivati na konferenciji. Ukoliko ste već registrovani korisnik platforme Vaša prijava za konferenciju će biti daleko jednostavnija. Uputite sugestije, komentare i pitanja, mi smo tu da odgovorimo, i nadamo se da se vidimo 2020. godine.