Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji 2021. godine

Tokom proteklih 18 meseci, naš tim je marljivo radio na izradi aktuelno najboljih, najvrednijih i veoma funkcionalnih recepata kompletne, vrhunski skrojene, i potpuno inovativne ishrane biljaka visokožbunaste borovnice sada, i u budućnosti. Sve te recepte upakovali smo u 4 liste: , , i , odnosno planove () ishrane biljaka borovnice, koje ćemo, uz detaljna pojašnjenja za primenu, praktično predstaviti na ovogodišnjoj konferenciji.

Takođe, izradili smo revolucionarne, realno funkcionalne modele za implementaciju novog načina razmišljanja u uzgoju borovnice, a koji se prvenstveno odnose na potpuno inovativnu ishranu njenih biljaka. Jednostavno, sve to je nešto što do sada niste imali priliku čuti ni videti, a tako ni primeniti u svojoj proizvodnji. Navedeno će premijerno biti predstavljeno na ovogodišnjoj konferenciji. Pored toga, i ove godine donosimo neke novitete i informacije o tehnologiji uzgoja borovnice, kao i turbulentnosti tržišta, a koje će predstaviti odabrani predavači, uglavnom naši dugogodišnji saradnici. Uz uobičajena izlaganja, ovogodišnja konferencija će imati i jednu potpuno novu klimu, odnosno ambijent, a to je da će prisutni imati priliku proći precizno definisane, specijalistički usmerene obuke kako u praksi implementirati najbolju ishranu biljaka borovnice. Prisutni će dobiti i još više, tako što će zajedno sa nama odmah na licu mesta rešavati aktuelne, od nekih do sada nerešive, probleme, i istovremeno skicirati posebne, specifične recepte za izradu individualnih planova ishrane biljaka borovnice za svakog prisutnog slušaoca.

I to nije sve za ovaj jedinstveni godišnji događaj u regiji. U najkraćem, ljubazno, sa puno poštovanja, znajte i sledeće:

NIŠTA SLIČNO

Konferencija 2021. godine je apsolutno najvrednija od svih koje smo do sada organizovali, i ono što će prisutni moći videti i čuti nije ništa poput svega što se ikada radilo na ovim prostorima, obzirom da do sada takve modele nije bilo moguće praktikovati u uzgoju borovnice zbog nedostatka kompletnog znanja, praktičnog iskustva, i alata koji se primenjuju;

DELOVI

Ovogodišnja konferencija je delom i priručnik za proizvodnju borovnice bez premca, u kojem dobijate mogućnost da ostvarite prinos onakav kakav želite, dugoročno, te da vam biljke izgledaju vrhunski, normalno rastu i razvijaju se, bez obzira na vremenske prilike, nudeći vam da imate rešenje za bilo koji problem kada je u pitanju ishrana, dok koristite vrhunski jedinstvene, potpuno inovativne alate koji vam pružaju najveći mogući nivo u đubrenju plantaža borovnice. Ovogodišnja konferencija je i delom agronom, ili stručnjak u online formatu, koji vam pomaže kod izrade planova ishrane biljaka tokom godinu dana, savetuje vam šta sve trebate uraditi da ispravno nahranite biljke i zemljište da bi dobili prvenstveno vrhunske prinose, ali i da maksimalno moguće prevaziđete mraz, sušu i slično, što je do sada bilo nezamislivo.

ISKUSTVO

Ova konferencija je duboko iskustvena, gdje delimo sopstvena iskustva kao uspehe i poraze, da bi vama pomogli da ne pravite iste greške i da rešite aktuelne i potencijalne (one koji se mogu javiti) probleme. NA OVOGODIŠNJOJ KONFERENCIJI MI VAM NUDIMO FUNKCIONALNA ZNANJA, PRAKTIČNE SAVETE, KONKRETNE PRIMERE I PREPORUKE, I SVE PREDSTAVLJAMO REALNIM REZULTATIMA. Iza nas stoje vrhunski rezultati ostvareni u proizvodnji borovnice na području regije. Sve ono što preporučujemo je specifično izrađeno za područje regije, sa u obzir uzetim svim relevantnim faktorima, i bez bilo kojih svetskih rešenja koja prelepo izgledaju, ali su ovde u praksi nefunkcionalna, odnosno neprimjenjiva, u šta su se mnogi uverili;

POKLON

Na konferenciji ćemo vam predstaviti vrlo jednostavne modele, odnosno konkretne recepte vrhunske ishrane biljaka borovnice, i kompletan sistem za održivu proizvodnju u budućnosti. NIGDE NEMA NIČEGA DOSTUPNOG POPUT NAŠIH PLANOVA ISHRANE BILJAKA BOROVNICE KOJE ĆETE DOBITI NA KONFERENCIJI U ŠTAMPANOJ FORMI, I MODELA NJIHOVOG KORIŠĆENJA ZA SVAKU PLANTAŽU. To nisu samo liste i raspored ishrane, to je novi način razmišljanja da za svaku situaciju možete pravilno nahraniti biljke borovnice, tako rešiti neke od najvećih problema u uzgoju.

Uvereni smo da ćete jednom kada uložite u prisustvo na konferenciji i preduzmete male korake svaki dan kako bi informacije koje iz materijala koje dobijete postale deo vašeg uzgoja borovnice, pomoći vam da promenite stav, dozvolite da vas mi vodimo u uzgoju, i vaša proizvodnja će se podići na potpuno nov nivo, i postati kontinuirana i stabilnija. Zato vam je ovogodišnja konferencija od vrhunske koristi.