5 RE-KORAKA

 

5 RE-KORAKA održavanja plantaža visokožbunaste borovnice

Šta je to ovdje specifično kod održavanja plantaže visokožbunaste borovnice u odnosu na druge načine, šta je to što je toliko karakteristično da se izdvaja kao novi koncept, kao bolja varijanta. Ključna stvar koja razdvaja našu priču od ostalih jeste da 5 koraka održavanja plantaža visokožbunaste borovnice podrazumeva sleđenje modela koji smo mi nazvali r-evolucija, ili u najkraćem za praktično razumevanje, uzgoj za budućnost. Prema tome, 5 re-koraka je skraćenica od 5 revolucijskih koraka, ili koraka u konceptu r-evolucije kod održavanja plantaža visokožbunaste borovnice. Broj 5 označava segmente, ili oblasti koje se odnose na održavanje plantaža borovnice. Značenje uzgoja za budućnost jeste da 5 re-koraka u održavanju plantaža obezbeđuje rešenje za sve moguće izazove u proizvodnji, uz istovremeno održivu proizvodnju, odnosno kontinuirano visoke prinose i kvalitet ploda, uz potencijalno smanjenje inputa, i racionalno korištenje prirodnih resursa.

Menadžment, upravljanje, odnosno održavanje plantaža borovnice u 5 RE-KORAKA

Za plantažu visokožbunaste borovnice može se reći da je fabrika pod otvorenim nebom, odnosno na njivi, u kojoj mašine za proizvodnju predstavljaju njene biljke. Biljke, odnosno ¨mašine¨, da bi proizvodile moraju se redovno održavati, što praktično znači njegovati i paziti od strane proizvođača. Bez te pažnje i njege biljke borovnice ne mogu ostvariti zadovoljavajući prinos i kvalitet ploda, odnosno ono zbog čega se uzgajaju. Održavanje plantaže borovnice podrazumeva provođenje niza agro- i pomotehničkih mera, od strane proizvođača.

Prema tome, intenzivna proizvodnja visokožbunaste borovnice je 'industrija' pod otvorenim nebom u kojoj su proizvodne linije agro- i pomotehničke operacije, odnosno niz definisanih radnji kojim se održava zasad ili upravlja plantažom, a koje zajedno predstavljaju tehnologiju uzgoja.

Agro- i pomotehničkim merama nazivaju se sve aktivnosti koje proizvođač borovnice provodi u uzgoju. Praktično, one podrazumevaju sve ono što je potrebno uraditi kako bi biljke visokožbunaste borovnice dugi niz godina adekvatno rasle i razvijale se, te kontinuirano proizvodile odgovarajući prinos plodova zadovoljavajućeg kvaliteta.

Sve agro-i pomotehničke radnje u održavanju plantaže visokožbunaste borovnice ovdje su grupisane u pet koraka, i to:

1.ODRŽAVANJE
ZEMLJIŠTA

Prvi od 5 RE-KORAKA jeste održvanje zemljišta. To podrazumeva:

  • formirane gredice u rednom prostoru koja se održava čistom od korova, redovno zastire malč materijalom od piljevine i/ili treseta, ili samo jedan put folijom nakon formiranja zasada, na gredicu se provodi aplikacija herbicida, svake godine gredica se održava uzdizanjem njenih rubova zaoravanjem u jesen;
  • međuredni prostor se održava u sistemu trava malč, odnosno zatravi se sjetvom trava necvjetnica ili specijalnim mixom travno-djetelinskih smjesa, te se redovno kosi tokom vegetacije, kao redovna mjera održavanja plantaže.
2.ISHRANA I
ĐUBRENJE

Drugi od 5 RE-KORAKA jeste đubrenje ili ishrana biljaka borovnice. On podrazumeva 5 RE-planova u kojima Vam donosimo kompletnu razradu modela inovativne ishrane biljaka borovnice, odnosno u skladu sa R-EVOLUCIJOM - uzgojem za budućnost. Sve ono što se odnosi na ishranu biljaka borovnice detaljno možete pogledati u rubrici koja nosi naziv 5 RE- PLANOVA ISHRANE/ĐUBRENJA BILJAKA BOROVNICE. Na ovakav način, bez obzira na vreme i mesto možete razviti vlastite, jedinstvene, za Vašu plantažu optimalne recepte đubrenja.

3.NAVODNJAVANJE

Treći od 5 RE-KORAKA podrazumeva razvoj optimalnog recepta za navodnjavanje vaših plantaža borovnice, odnosno zalijevanje biljaka. To se odnosi na:

  • potrebnu količinu vode, njen kvalitet (fizičke, hemijske i mikrobiološke osobine),
  • korekcije u pogledu pH vrednosti kao značajnog parametra u uzgoju borovnice zbog iskorištavanja hranjiva,
  • modele, načine aplikacije vode, uslove koji to određuju;
  • konstrukcije i projektovanje sistema za navodnjavanje uz svu potrebnu opremu.
4.REZIDBA I
POMOTEHNIKA

Četvrti od 5 RE-KORAKA podrazumeva zahvate ljetne i zimske rezidbe u proizvodnji visokožbunaste borovnice. Već na samom početku razvoja ove naše ideje na web portalu smo predstavili kroz video materijal osnove zimske rezidbe u prvim godinama rodnosti. U okviru događaja borovnica dan prezentovali smo principe zimske rezidbe u starijim zasadima, odnosno onim koji se nalaze u punom rodu.

5.ZAŠTITA BILJKA OD BIOTSKOG I ABIOTSKOG STRESA

Peti RE-KORAK odnosi se na zaštitu biljaka visokožbunaste borovnice od biotskog i abiotskog stresa, odnosno svih mogućih nedaća koje mogu naneti štete u proizvodnji. U okviru biotskog stresa fokus je na sve žive organizme koji ugrožavaju proizvodni kapacitet biljaka borovnice, a što često u uobičajenom pristupu nazivamo bolesti i štetočine. S druge strane, abiotski stres izazivaju svi neživi faktori poput suše, prekomerne količine vode, ekstremno visokih temperatura, grada/tuče/leda, suhog grada, neuobičajeno niskih temperatura, kasnog mraza i snega u proleće, slanosti zemljišta i slično. U konceptu R-EVOLUCIJE sada donosimo jedan novi pristup u zaštiti biljaka borovnice, a on podrazumeva da fokusiranjem na vrhunsku ishranu umnogome utičemo na kontrolu faktora koji uzrokuju biotski i abiotski stres. Fokus je dat na prirodnu otpornost biljke, njeno jačanje i održavanje, i to je potpuno novo i jednistveno na ovim prostorima. Kroz usmeravanje pažnje na fiziologiju biljke ne računamo borbu protiv stresa, već unapred biljke borovnice pripremamo da isti ne osete. PETI RE-KORAK JE USKO, NERAZDVOJIVO VEZAN ZA 2 RE-KORAK, I ZA USPEH TAKO GA MORATE POSMATRATI. NARAVNO, I KONCEPT R-EVOLUCIJE POTREBNO JE DOBRO PROUČITI.