5 RE-PLANOVA

 

5 RE-PLANOVA ishrane/đubrenja biljaka visokožbunaste borovnice

5 revolucijskih planova, ili planova ishrane/đubrenja biljaka borovnice u konceptu revolucije, predstavljaju unikatan model na ovim prostorima. Ovo nisu uobičajeni, orentacioni programi ishrane biljaka visokožbunaste borovnice, kao ni reklamni materijali određenih kompanija koje za ishranu proizvode ili distribuiraju inpute. 5 Re-planova su prvo nadogradnja na model 10za10, oni nude nastavak, ali i sagledavanje propuštenog da bi se napravile korekcije, one koje su naravno moguće. 5 Re-planova su praktična implementacija koncepta r-evolucije, odnosno novi, drugačiji model i pristup ishrani i zaštiti biljaka borovnice.

Opširnije

Fokus 5 Re-planova je na ishranu biljaka borovnice za snažniji imunitet i bolju otpornost prema biotskim i abiotskim faktorima koji uzrokuju stres. Bez komplikovanja, re-planovi su uvek više od svega što navedemo ovdje, jer oni se kontinuirano nadograđuju, ažuriraju, usavršavaju. Re-planovi su posebni recepti za svakog proizvođača, prema njima svaki borovničar razvija plan ishrane i zaštite potpuno prilagođen uslovima koji dominiraju na njegovoj plantaži, odnosno lokaciji.

5 Re-planova spajaju ishranu i zaštitu biljaka borovnice u jedno kroz sinergiju delovanja, u nešto što kad je spojeno ima veću vrednost nego svaki pojedinačno u punom kapacitetu. 5 Re-planova se mora pratiti, slediti, živeti, ne mogu se samo gledati, jer za njih jako je potrebno puno znati. Ipak je ovo najveća transformacija u pristupu ishrani i zaštiti biljaka borovnice, i sa punim pravom nosi snažan naziv r-evolucija. I da, poruka je univerzalna: održiva proizvodnja je budućnost, zato i vaš uzgoj borovnice treba biti takav. Sledite 5-re planova kako je predstavljeno u nastavku.