Model 10ZA10

 

Model 10ZA10 u uzgoju visokožbunaste borovnice na zemljištu

Model 10ZA10 je jedinstven, pravi, potpuno ispravan početak u uzgoju visokožbunaste borovnice, koji vodi sigurnom, sjajnom uspehu u proizvodnji. 10 je koraka koji se moraju preći, 10 je stvari koje se moraju ispuniti, 10 je suština onoga što se mora uraditi da bi se bilo na početku uzgoja visokožbunaste borovnice, 10 je osnova bez kojih nema smisla bilo šta dalje nastaviti raditi u ovoj proizvodnji. JEDNOSTAVNO DESET AKTIVNOSTI ZA ČISTU DESETKU KAO REZULTAT.

U okviru Godišnje konferencije 2020. godine model 10ZA10 predstavili smo kao 10 stepenica uz koje se morate popeti da bi bili na pravom početku uzgoja visokožbunaste borovnice. Od ovih 10 stepenica potpuno zavisi dalji tok proizvodnje i uspeha u uzgoju visokožbunaste borovnice. Ako ste stali na nekoj ili preskočili jednu, kasnije se to teško ili nikako ne može prevazići. Ako ste ih sve prešli, onda za Vas nema nikakvih ograničenja da sledite NOVI KONCEPT, odnosno jasno koračate putem koji Vas vodi prema vrhunskim rezultatima u proizvodnji borovnice.

Svih 10 koraka u okviru modela 10ZA10 u uzgoju visokožbunaste borovnice na zemljištu čine najveći deo sadržaja ove naše web platforme, i ona je sve što je potrebno onim proizvođačima koji počinju. Sve što trebate za organizaciju proizvodnje borovnice možete naći u mnogobrojnim materijalima na webu. Ako počinjete nema potrebe da nam postavljate pitanja šta sve treba za početak uzgoja borovnice, jednostavno detaljno pregledajte sadržaj weba, i onda možete tražiti neku sugestiju od nas, ako nešto niste rešili.

Model 10ZA10 je osnova od koje bi svi trebali početi kada žele uzgajati visokožbunastu borovnicu. Svi koraci su jednostavno, praktično i precizno definisani, i nema potrebe da se više fokusiramo na njih, da ih razrađujemo i ponavljamo. No, onima koji nemaju vremena da pregledaju obiman sadržaj web portala u nastavku predstavljamo posebno izdvojen svaki korak od deset potrebnih za ispravan početak.