O nama

 

"Ne morate čekati stručnjaka u plantaži"

Ne morate čekati i pozivati agronome da Vam posete plantažu i daju savet, rešenje za određeni problem, ili da kažu šta trebate uraditi. Sve to sada Vam je dostupno na našoj web platformi putem koje komunicirate sa timom stručnjaka, kao i sa uspešnim proizvođačima. Od svih možete brže, jednostavnije i praktičnije dobiti savet. Takođe, imate mogućnost sagledati potencijalne greške drugih da Vi iste ne učinite.

Dosadno je više slušati kako je visokožbunasta borovnica nova kultura voća na području Srbije, i da su praktična iskustva u njenoj proizvodnji vrlo skromna, a ništa ne poduzeti, odnosno uraditi. U praksi, najveći broj proizvođača nastoji sebi obezbediti agronoma ili stručnjaka za tzv. vođenje proizvodnje, posebno imajući u vidu da se radi o veoma visokim investicijama kod organizacije uzgoja visokožbunaste borovnice. Sve je veći broj proizvođača koji se žele baviti uzgojem visokožbunaste borovnice, a istovremeno skroman je broj agronoma koji mogu pružiti konkretne informacije, ili odgovoriti postavljenim zahtevima prakse. Nije neuobičajeno da vrlo često proizvođači sugerišu kako su stručnu osobu susreli samo na početku, odnosno prilikom zasnivanja plantaže, i više im niko nikada nije došao.

Od sada se navedeni pristup suštinski menja, i više nije potrebno da čekate agronome, savetnike, stručnjake, da Vam posete plantažu i pruže savet, ponude rešenje za određeni problem, ili da Vam kažu šta trebate uraditi. Sve što Vam je potrebno za uspešan uzgoj visokožbunaste borovnice sada Vam je dostupno na našoj web platformi. Naravno, Vi ćete reći kako imate volju i želju da Vam neko poseti plantažu, da ste za tu uslugu spremni i platiti, da se osigurate u proizvodnji, te da se ništa ne može rešiti bez izlaska na teren, a pogotovo preko kompjutera. Ako gledate realno, to je konvencionalni ili slobodno možemo reći zastario pristup, ali je sigurno pouzdan u smislu snimanja stvarnog stanja na terenu, ali i Vašeg zadovoljstva, jer ste na to navikli.

Međutim, ono što je za Vas najvažnije, jeste da je ovaj konvencionalni model komunikacije sa savetodavcem za Vas aktuelno neefikasan u potpunosti, jer ukoliko Vi čekate na posetu stručnjaka, i on se ne pojavi na vreme, možete jako puno izgubiti. Zbog toga, mi nudimo za Vas novi model, odnosno rešenje, a ono podrazumeva da se aktivno uključite, te da putem weba komunicirate sa timom stručnjaka, kao i sa uspešnim proizvođačima. Od svih navedenih možete brže, jednostavnije i praktičnije dobiti savet ili informaciju koja Vam je potrebna. Kako to funkcioniše u praksi? Najveći broj proizvođača visokožbunaste borovnice ima identične probleme, a koji se odnose na neke osnovne greške nastale kao posledica nepoznavanja specifičnosti uzgoja ove kulture voća.

Dakle, problem je nastao zbog neznanja i neiskustva, te se uglavnom može rešiti određenim korektivnim merama. U tom slučaju, Vi pošaljete video zapise ili fotografije, kao i ostalu dokumentaciju, na osnovu kojih stručnjak konstatuje problem, i bez potrebe za izlaskom na teren on Vam ponudi rešenje. Naravno, ako se radi o kompleksnijem problemu, onda stručnjak može proceniti za potrebu izlaska na teren u svrhu rešavanja problema. Ne treba sakriti da se može desiti da stručnjak ne zna o čemu se radi, da se do sada nije susretao sa takvim problemom u praksi, ali on u tom slučaju ima mogućnost da konsultuje celokupan tim domaćih i međunarodnih eksperata, te da se svi aktivno uključe u rešavanje problema. Sa ovakvim pristupom, svi u lancu tehnologije uzgoja visokožbunaste borovnice, štede vreme i novac.

Otvara se prostor da stručnjaci mogu odgovoriti svim potrebama koje dolaze sa terena, a da proizvođači bez čekanja, odnosno na vreme imaju potrebni savet. Naravno, u konačnici svako rešenje problema, odnosno ukupna komunikacija postaje dostupna za registrovane korisnike web platforme, te svako ko ima identičan problem nema potrebe za ponavljanjem istog pitanja, već odmah može pristupiti korektivnim merama. Ovo je posebno korisno za one proizvođače koji tek počinju sa organizacijom uzgoja visokožbunaste borovnice, te su im potrebne osnovne informacije o tome šta trebaju uraditi na početku, kako nešto uraditi, ili da im kompetentan stručnjak može konkretno prokomentarisati analizu zemljišta, reći gde mogu kupiti sadnice i slično.

Pored navedenog, proizvođači koji su na početku organizacije uzgoja visokožbunaste borovnice trgaju za određenim informacijama kada je u pitanju takav biznis. Tako na primer, oni pripremaju zemljište i potrebni su im praktični koraci kako to da rade. U tom slučaju ne moraju komunicirati sa savetodavcem, odnosno stručnjakom, već jednostavno na web platformi posete rubriku gde su predstavljeni principi uzgoja visokožbunaste borovnice. Kroz predstavljene fotografije, ali i sažeti tekstualni dio, oni mogu dobiti generalne informacije da ne naprave neke od osnovnih grešaka, odnosno da se informišu u specifičnostima uzgoja visokožbunaste borovnice, a da ne moraju čekati stručnjaka na parceli.

U ovom našem modelu, Vi ne komunicirate samo sa stručnjacima, već i sa drugim uspešnim proizvođačima od kojih možete dobiti informaciju šta su oni sve uradili na putu uspeha, da i Vi to učinite. Istovremeno, predstavljeni primeri grešaka u uzgoju visokožbunaste borovnice pružaju mogućnost da i Vi svoje pronađete ukoliko ste ih učinili, ili ako niste da ih potpuno izbegnete. Vidite da je ovaj model sasvim sigurno vrhunska stvar, i od sada ne gubite vreme da putem telefona stupite u komunikaciju sa određenim stručnjakom, i ne nervirajte se kada Vam se ne javlja. Takođe, ako Vam neko već pruža savete, onda se na našem portalu možete informisati da li Vam je pružio pravu informaciju. Na kraju, jednostavno je: za sve što trebate ne morate više čekati stručnjaka u plantaži, zvati ga i pitati, već samo posetite web platformu www.borovnica.biz.