O nama

 

"U korak s vremenom, u skladu sa potrebom"

Savremen model u pružanju stručne i tehničke podrške za proizvođače borovnice u Srbiji. Nov, moderan, praktičan, jeftin, jednostavan, aposolutno funkcionalan, neograničen mestom i vremenom način komunikacije proizvođača borovnice sa strukom, ali i međusobno. Sve potrebne informacije, rešenja problema i saveti za uspeh u uzgoju visokožbunaste borovnice od sada dostupni na jednom mestu.

Aktuelno, organizacija proizvodnje borovnice u Srbiji uglavnom podrazumeva da uzgajivači u potrazi za informacijama i savetima o uzgoju iste mnogo vremena provode pretražujući sadržaj internet stranica, putuju u određene zemlje gde je razvijena produkcija i sagledavaju situaciju (istovremeno nabavljaju potrebne repromaterijale), te prioritetno traže stručnjaka za saradnju, odnosno da im bude savetodavac. Sve navedeno je mnogo komplikovano iz više razloga, od kojih najvažniji jeste da se pravi uspeh ne može očekivati bez kvalitetnog znanja i iskustva, uz kontinuiranu i neograničenu komunikaciju stručnjaka i uzgajivača, a to je ono što proizvođačima borovnice u Srbiji itekako nedostaje.

U globalnim okvirima sve više aktivnosti funkcioniše putem bežičnog prenosa podataka, informacije u trenu idu sa jednog kraja sveta na drugi (nekada bilo potpuno nezamislivo), i većina istih je dostupna putem modernog mehanizma komunikacije nazvanog internet. U moru informacija koje su dostupne na internetu, prilikom pretrage za određenu problematiku mogu se dobiti kako ispravne, tako i one potpuno pogrešne. Ukoliko neko ko traži ne zna šta su prave, a šta krive informacije, postoji velika šansa da ne reši problem, ili pak izazove jedan ili više novih. Takođe, nisu sve tačne informacije o uzgoju borovnice primenjive za područje Srbije, budući da se radi o različitim zemljišnim i klimatskim uslovima.

Uzgoj visokožbunaste borovnice masovno se širi u Srbiji, i iz dana u dan postoji teško merljiva potreba za stručnim kadrom iz ove oblasti, a koji bi upravljao proizvodnjom koja zahteva enormno visoka ulaganja, i kao takva ne bi trebala biti izložena ni najmanje mogućem riziku. Greške, posebno napravljene na početku organizacije proizvodnje borovnice, teško, ako ikada i mogu biti korigovane, jer se radi o izgubljenom vremenu koje se nikako ne može nadoknaditi.

Imajući sve navedeno u vidu razvili smo model pružanja stručne i tehničke podrške za proizvođače borovnice u Srbiji koji je potpuno usklađen sa aktuelnim vremenom i intenzivnom potrebom. Taj model podrazumeva nov, moderan, praktičan, jeftin, jednostavan, apsolutno funkcionalan, neograničen mestom i vremenom način komunikacije proizvođača sa strukom, ali i između sebe, a to je ono što i jednim i drugim nedostaje. Ovaj model omogućava komunikaciju neograničenog broja proizvođača borovnice sa timom kompetentnih stručnjaka, eksperata, profesora, doktora nauka iz date oblasti i savetodavaca sa iskustvom, a to u realnim okvirima nikako drugačije i nije moguće.

Osnova modela vezana je za internet na kojem smo razvili specifičnu, namenski koncipiranu web platformu koja je na raspolaganju svim proizvođačima borovnice koji se na istoj registruju, bez obzira na vreme i mesto gde žive, kao i s kim imaju saradnju. Registrovani korisnik jednostavno klikom na traženu oblast može doći do svih potrebnih informacija kada je u pitanju visokožbunasta borovnica, odnosno naći rešenje problema, ali i dobiti savet koji mu je preko potreban, te sagledati aktuelnosti, dobiti određena upozorenja šta može očekivati. Korisnik platforme može izabrati određenog stručnjaka iz tima, koristiti njegove usluge u svakom trenutku, odnosno praktično govoreći komunicirati sa njim putem web platforme.

Kako bi svaki korisnik naše web platforme znao da su informacije ispravne predstavljeni su brojni primeri ostvarenih rezultata i uspesi drugih proizvođača borovnice koji koriste naše usluge, te sa svima njima moguće je ostvariti komunikaciju. Mnogi će reći da je predstavljeni model dosta komplikovan, da velikom broju proizvođača borovnice nedostaju veštine korištenja interneta, odnosno kako nisu dobro upoznati sa tim tehnologijama. Međutim, ovo je doba interneta u kombinaciji sa potrebom za savetima, i jednostavno morate se pokrenuti da to osvojite i koristite u poljoprivredi isto kao što tim putem komunicirate u svakodnevnom životu na bazi različitih društvenih mreža. Poljoprivreda više nije socijalna kategorija, već ozbiljan biznis, posebno kada se radi o proizvodnji visokožbunaste borovnice koja zahteva enormna ulaganja.

Konačno, sve potrebne informacije, rešenja problema i saveti o uzgoju visokožbunaste borovnice od sada su neograničeno dostupni na jednom mestu. Ona problematika koju Vi imate, a mi je nismo aktuelizirali, ili adekvatno obraditi u okviru postojećih rubrika i materijala biće predstavljena onog momenta kada nas o tome obavestite. Ovo je moderno doba u kojem se sve više mora razmišljati globalno, a ne lokalno ili regionalno, i svi trebamo da se postavimo tako. Više uzgajivači borovnice u Srbiji nisu prepušteni sami sebi već idu u korak s vremenom i u mogućnosti su dobiti korisne informacije za uspeh u proizvodnji.