Portal za proizvođače

 

Podrška za nabavku sertifikovanog supstrata i analizu zemljišta

Sledeće na šta proizvođači visokožbunaste borovnice imaju podršku od strane Republike Srbije i Ministarstva poljoprivrede jeste za nabavku sertifikovanog supstrata koji se koristi za uzgoj bez zemljišta, odnosno punjenje saksija ili vreća namenski za ovu kulturu voća. Dakle, prema važećem pravilniku u okviru podsticaja za pripremu i obradu zemljišta postoji i mogućnost podsticaja za nabavku sertifikovanog supstrata za proizvodne zasade borovnice sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama, odnosno vrećama u iznosu od 200.000 dinara.

Pored toga, u okviru ove podrške postoji podsticaj za hemijsku analizu zemljišta proizvođačima visokožbunaste borovnice. Za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje njegovog mehaničkog sastava, prema važećem pravilniku odobravaju se podsticaji u iznosu od 100.000 dinara.