Portal za proizvođače

 

Čedo Milutinović

Plantaža visokožbunaste borovnice u vlasništvu ČedE Milutinovića nalazi se u mestu Drežnik u neposrednoj blizini Užica, i zauzima površinu od 1 ha. Ova plantaža borovnice formirana je u jesen 2015. godine, i njen vlasnik je već ostvario zadovoljavajuće prinose plodova vrhunskog kvaliteta. Kao sadni materijal korištene su dvogodišnje biljke u kontejnerima, a kultivar je 'Duke' (Djuk). Važno je naglasiti da je ovaj proizvođač na početku imao veliki problema u uzgoju borovnice, gdje se posebno mogu izdvojiti prijem posađenihs adnica, zatim ishrana i zaštita biljaka. Naravno, uz adekvatnu stručnu i tehničku pomoć do strane savetodavaca svi navedeni problemi su rešeni i sada se zasad nalazi u vrhunskoj formi. I ova plantaža borovnice obezbjeđena je sa celokupnom infrastrukturom, a odlikuje se jednom posebnom specifičnošću, a to je da su redovi biljaka prekriveni agritelom (detalje pogledajte u foto i video galeriji).

Foto galerija

Video galerija