Saveti

 

Održavanje plantaže borovnice druge i narednih godina nakon sadnje

Savet

VIDEO MATERIJAL:
Mašinska obrada u plantažama borovnice uzgajanim na zemljištu

Savet

Održavanje zemljišta u plantažama borovnice korištenjem modernog kultivatora za obradu u rednom prostoru