Saveti

 

... pitali ste, ovdje nudimo i više od odgovora ...

Uz odgovarajuće zemljište, dobar treset ili supstrat, kvalitetnu sadnicu i znanje, u budućnosti dezinfekcija će postati ključna komponenta savremene tehnologije uzgoja američke visokožbunaste borovnice. Uz dezinfekciju mora se pomenuti i obavezna higijena berbe, ali i ukupnog postupanja sa plodovima borovnice. Na tom putu mnogi od proizvođača borovnice koristili su preparat Dioxy Activ Supra Agro, kao sredstvo za dezifekciju nove generacije, te sada pitaju da li isto mogu iskoristiti za svakodnevnu primenu u aktuelnim uslovima. U nastavku sledi detaljan odgovor na postavljeno pitanje.

DIOXY ACTIV SUPRA AGRO je ekološki prihvatljivo dezinfekciono sredstvo kao rešenje za kontrolu bolesti biljaka, i visokožbunaste borovnice, (posebno one izazvane virusima, bakterijama, gljivicama i drugim organizmima za koje aktuelna poljoprivreda nema potpuno rešenje), dezinfekciju ruku berača, vode, alata i opreme, te holandeza. Ovo je preparat na bazi stabilnog tečnog hlor dioksida (ClO2) koji nudi najbolju moguću kombinaciju:

Prema Direktivi EU, hlor dioksid je dozvoljen za primenu na hrani, te se tako ovim preparatom mogu tretirati i plodovi borovnice. Prema navedenom, lako je zaključiti da ovaj preparat možete korisiti i za dezinfekciju u svakodnevnom životu. Budući da postoje različite informacije o načinu delovanja ovog preparata, gde neki iz neznanja navode da je opasan jer je hlor, u nastavku vam donosimo sve ono što je važno da upoznate stabilni hlor dioxid kao ključnu komponentu sredstva za dezinfekciju Dioxy Activ Supra Agro.

Hlor dioksid je sve popularniji izbor za biocidne aplikacije (biocid - supstanca koja ima za cilj da uništi, odvrati, učini bezopasnim ili vrši kontrolni uticaj na bilo koji štetni organizam, u ovom slučaju mikroorganizam) u različitim industrijama širom sveta. Tako je definisana njegova primena i u proizvodnji borovnice, odnosno poljoprivredi (biljna proizvodnja i stočarstvo), ali i ukupnom životu (svakodnevna dezinfekcija). Hlor dioxid je mala, isparljiva molekula koja se sastoji od jednog atoma hlora i dva atoma oksigena, a skraćeno, njen simbol je ClO2.

Hlor dioksid postoji kao slobodni radikal u razrijeđenim otopinama, i to je njegova važna krakteristika. Ovi termini za mnoge mogu biti komplikovani, ali ih mi ovdje pokušavamo predstaviti na najjednostavniji način. Slobodni radikali su jaki oksidansi (provode oxidaciju), odnosno supstance koje teže da preotmu elektron drugim molekulama. Praktično, slobodni radikali su nestabilne molekule, ili ioni velike reaktivnosti, koji u određenom organizmu stupaju u hemijske reakcije sa delovima ćelija (proteinima, lipidima, ugljikohidratima, molekulama DNK) pri čemu dovode do biohemijskih, strukturnih i funkcionalnih poremećaja. U normalnoj molekuli, jezgra je okružena parom negativno nabijenih elektrona. Uklanjanjem jednog elektron iz tog para, procesom koji se zove oksidacija (sasvim sigurno većini poznat termin), molekula postaje nestabilana i destruktivna (nastaje tzv. "radikalna" molekula) koja napada susedne biomolekule u sredini u kojoj se nalazi, tako da njenim delovanjem dolazi do stvaranja novih slobodnih radikala - lančanom reakcijom (može se reći neka vrsta začaranog kruga).

Sve slobodne radikale karakterizira iznimno visoka reaktivnost, što je rezultat njihovog nastojanja da spare nespareni elektron i time postignu stabilnu elektronsku konfiguraciju. Dakle, navedeno praktično znači da hlor dioxid deluje putem oksidacije na veliki broj mikoroganizama i njihovih specifičnih oblika života, i tako ih stavlja pod kontrolu. Njegovo delovanje se produžava mehanizmom kreiranja novih slobodnih radikala koji nastavljaju uništavati mikooorganizme, sve dok se ne uspostavi stabilnost sredine na koju deluje (ne uništi mikroorganizme u njoj). Dakle, nakon primene rastvor hlor dioxida ima produženo delovanje protiv mikroorganizama na primenjenoj površini.

Određeni broj proizvođača borovnice pitao je kako da li je moguće od koncentrata preparata Dioxy Activ Supra Agro napraviti rastvor za svakodnevnu dezinfekciju. Odgovor je da. Ovdje kroz fotografije donosimo praktičan primer: preporuka je da uzmete jedan plavi čep koncentrata i stavite na litar vode (10 ml koncentrata na 1 l vode). Takav rastvor možete koristiti da dezinficirate sve što je potrebno. Ono što je važno da znate jeste da tako pripremljen rastvor nije stabilan, i morate ga potrošiti u roku od 3 dana, odnosno 72 sata. Naravno, uvek od koncentrata možete napraviti novi rastvor i iskoristiti ga u definisanom vremenskom roku.

Iako hlor dioksid ima hlor u svom imenu, njegova svojstva su vrlo različita (kao što se karbon dioksid razlikuje od elementarnog karbona, tako se hlor dioksid razlikuje od hlora). Zbog toga, nikada nemojte porediti preparat Dioxy Activ Supra Agro sa hlorom, jer je njegova aktivna materija stabilni hlor dioxid.

Hlor dioksid će inaktivirati bilo koju formu antimikrobnog života uključujući i spore. Ono što je najvažnije pomenuti, i što sigurno sve vas zanima jeste da li određeni mikroorganizmi mogu postati otporni na hlor dioxid, a samim tim i na preparat Dioxy Activ Supra Agro čija je on aktivna materija. Dakle, zapamtite: DO DANAS NIJEDAN TESTIRANI MIKROORGANIZAM SE NIJE POKAZAO REZISTENTNIM, ODNOSNO OTPORNIM NA HLOR DIOKSID. Budući da djeluje oxidacijom, logično je da su svi mikroorganizmi podložni ovoj reakciji, te se ne mogu istoj odupreti.

Nakon što pripremite rastvor sačekajte desetak minuta da se on ujednači. Tako pripremljen rastvor sipate u čistu bocu sa raspršivačem, kako bi isti lakše koristili, odnosno nanosili na određene površine. Takav rastvor možete koristiti da dezinficirate sve što je potrebno. Opet ponavaljamo, važno je znati da tako pripremljen rastvor nije stabilan, i morate ga potrošiti u roku od 3 dana, odnosno 72 sata.

Dakle, sada imate konkretniji pogled na dezinfekciju nove generacije i preparat Dioxy Activ Supra Agro, tako da se ne morate brinuti da li ga možete koristiti u svakodnevnom životu. Ako želite dobro sebi, svojoj okolini uključujući ljude i životinje, svojim biljkama i plodovima, onda pratite redovno naše objave, pitajte naše stručnjake, mi smo tu za Vas. U narednom tekstu donosimo nastavak priče o tečnom hlor dioxidu, dezinfekciji koja nam je svima preko potrebna.