Liste/planovi kompletne i inovativne ishrane biljaka visokožbunaste borovnice

Sve naše aktivnosti na jednom mestu

Naša/vaša priča u 5 poglavlja

Za jednostavnije razumevanje naših aktivnosti snimili smo jedan video koji je informativnog karatkera, pa pogledajte...

 

Novi koncept razmišljanja u uzgoju visokožbunaste borovnice.

Vreme je za ulaganje u budućnost u proizvodnji visokožbunaste borovnice. Nova kultura, zaslužuje samo novo i najbolje. Već danas neka bude Vaš novi početak u proizvodnji borovnice. Nakon godina iskustva, istraživanja, ogleda, predavanja, sa Vama delimo sve ono što Vam može pružiti najbolje rezultate u proizvodnji.

Pogledaj više
 
 
 

Na tom putu, od suštinske važnosti je slediti PRAVAC koji smo razvili u okviru naše ideje razvoja proizvodnje visokožbunaste borovnice u Srbiji, i na području regije. Nazvali smo ga:

NOVI, USPJEŠAN KONCEPT RAZMIŠLJANJA U UZGOJU VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE,

jer je bez bilo koje sličnosti sa aktuelnim, nov, jedinstven, jednostavan, praktičan, i što je najvažnije potpuno održiv. U nastavku Vam predstavljamo okvir ovog modela, ili bolje reći kostur, da vidite o čemu se radi, i šta trebate na tom putu da pratite. Sve je toliko jednostavno, praktično i životno, i ko želi da sledi ovaj koncept nema potrebe za traganjem, sve mu je ovdje, na jednom mestu.

NOVI KONCEPT RAZMIŠLJANJA U UZGOJU VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE sačinjen je iz tri segmenta ili dela.

Počinje od modela koji smo imenovali kao

1. 10ZA10 U UZGOJU VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE NA ZEMLJIŠTU,

nastavlja sa

2. 5 RE-KORAKA ODRŽAVANJA PLANTAŽA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE,

i završava sa

3. ABCD PLANOVIMA ISHRANE/ĐUBRENJA BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE.

Ako želite da imate vrhunske rezultate u proizvodnji borovnice, i težite održivom uzgoju sa dugoročnim i stabilnim prinosima, uz maksimalne ekonomske i ekološke vrednosti, onda je ovo put kojim trebate krenuti. Sve smernice su u rubrikama koje slede, pokret miša, jedan klik, i već ste u sadržaju.

MODEL 10ZA10
u uzgoju visokožbunaste borovnice na zemljištu

MODEL 10ZA10 U UZGOJU VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE NA ZEMLJIŠTU prvi put smo predstavili na Godišnjoj konferenciji o proizvodnji borovnice u Srbiji 2020. godine. Važno je naglasiti da razvijamo model 10ZA10 i u slučaju uzgoja borovnice bez zemljišta, odnosno u saksijama, vrećama ili slično, ispunjenim supstratom ili tresetom, i to ćemo takođe uskoro predstaviti. Šta je to MODEL 10ZA10 U UZGOJU VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE NA ZEMLJIŠTU?

5 RE-KORAKA
održavanja plantaže visokožbunaste borovnice

Da bi biljke borovnice adekvatno rasle i razvijale se, one trebaju negu i pažnju, a to podrazumeva održavanje. Ishrana ili đubrenje, zaštita od bolesti i štetočina, navodnjavanje, i slično, sve su to aktivnosti koje se ubrajaju u negu i pažnju, odnosno održavanje koje trebaju biljke visokožbunaste borovnice da bi plodonosile. Svi proizvođači održavaju svoje biljke borovnice, jer bez toga nema željenog rezultata. Međutim, svi proizvođači borovnice ne održavaju svoje plantaže identično, i onda su rezultati vrlo različiti. Naš cilj je da svi proizvođači koji žele dobiju potrebne savete i informacije, te da ostvare vrhunske rezultate u proizvodnji. Potpuno je bespotrebno da dva proizvođača iz jednog mesta imaju totalno različite prinose, jedan zadovoljan, drugi potpuno razočaran.

ABCD LISTE (RE-PLANOVI)
ishrane/đubrenja biljaka borovnice

Osnova od koje se počinje jeste 10za10, to je početak. Nastavak u tehnologiji uzgoja visokožbunaste borovnice jeste 5 RE-KORAKA. U okviru tih pet koraka jedan ključni podrazumevaju RE-PLANOVI, odnosno ABCD LISTE. RE-PLANOVI razmatraju korak ishrane/đubrenja biljaka visokožbunaste borovnice, i zbog toga njihov puni naziv jeste RE-PLANOVA ISHRANE/ĐUBRENJA BILJAKA VISOKOŽBUNASTE BOROVNICE (ABCD). RE-PLANOVI je skraćenica od REVOLUCIJSKI PLANOVI, ILI PLANOVI ISHRANE/ĐUBRENJA BILJAKA BOROVNICE U KONCEPTU REVOLUCIJE (skraćeno ABCD).

Naša misija...

Online stručna i tehnička podrška za proizvođače borovnice

Pred Vama je jedinstven i inovativan model online stručne i tehničke podrške za sve proizvođače visokožbunaste borovnice u regiji, ali i za agronome, savetodavce, i sve one koji žele znati više i bolje o datoj oblasti. Model je osmišljen da pruži sve ono što je potrebno u pogledu stručnosti u uzgoju visokožbunaste borovnice, i tako ponudi odgovore na aktuelne i potencijalne izazove koji ugrožavaju proizvodnju, obezbedi praktične i konkretne savete za sve neophodne aktivnosti kod održavanja plantaža, a posebno tamo gde imate velike nedoumice i dileme. Od našeg tima stručnjaka i agronoma sa višegodišnjim iskustvom u uzgoju visokožbunaste borovnice možete dobiti ispravne i korisne informacije koje se odnose na sve segmente biznisa sa borovnicom. Praktično, iza nas su realni rezultati u uzgoju borovnice, i od svega što je ovdje sadržano, nećete naći ništa slično na području regije.

Naša misija stručne i tehničke podrške za proizvođače borovnice utemeljena je na pet stubova, od kojih je svaki kreiran da Vaš čvrsto i snažno vodi i održava na putu uspešne, vrhunske proizvodnje borovnice.

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji

Proizvođači pričaju svoju priču

TIM ZA USPEH...

Svi proizvođači borovnice u Regiji su dobrodošli da aktivno učestvuju u realizaciji velikog broja aktivnosti koje realizujemo. Bez njih ovaj sadržaj ne bi bio potpun, i svi koji se registruju imaju mesto u timu za uspeh.

Saveti za proizvođače