Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji 2018. godine

Ne propustite da budete deo ovog jedinstvenog događaja,
Vrnjačka Banja, 16.11.2018. godine

Osigurajte sebi
mesto na konferenciji

Za učešće na konferenciji potrebno je da se prijavite

Konferencija Vam donosi stručno savetovanje i biznis sesije

Aktuelne teme prezentuju domaći i međunarodni stručnjaci

Ostalo je još samo malo
vremena do konferencije

Materijali, prezentacije, noviteti, b2b susreti, sve na jednom mestu
 

O nama

Ako ste Vi uzgajivač visokožbunaste borovnice u Srbiji, ili to planirate biti, mi Vam pružamo jedinstvenu stručnu i tehničku podršku na tom putu. Naša misija je obezbediti kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju proizvođača borovnice sa strukom, naukom, dobavljačima repromaterijala, odnosno na različite načine istim približiti sve ono što je potrebno za uzgoj ove kulture voća. Promovišemo proizvodnju visokožbunaste borovnice putem obezbeđenja odgovarajućih informacija u formi stručnih saveta. Organizujemo "Godišnju konferenciju o proizvodnji borovnice u Srbiji", a ista je praćena sa nekoliko aktivnosti: web platforma kao izvor velikog broja potrebnih informacija za proizvođače borovnice i vodič u uzgoju, događaj nazvan "borovnica dan" u kojem se odvijaju praktične obuke na terenu, "borovnica bilten" kao on line publikacija aktuelnosti, te mnoštvo drugih materijala. Naši agronomi i kompetentni stručnjaci odgovaraju na Vaša pitanja, i za Vas nude odgovarajuća rešenja problema u proizvodnji borovnice.

Borovnica dan

Sve ono što bude predstavljeno kroz teoriju u okviru stručnog savetovanja i biznis sesija Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji potrebno je primeniti u praksi. Upravo je to svrha događaja imenovanog kao borovnica dan koji povezuje teoriju i praksu. Borovnica dan se organizuje dva puta godišnje u terminima koji su aktuelni za proizvođače po specifičnim agro- i pomotehničkim radnjama, i oni će biti realizovani direktno u plantažama. Vreme i mesto prvog događaja borovnica dan biće definisano tokom konferencije 16.11. 2018. godine.

Oni su uspeli...

Pitanja i odgovori

 

Portal za proizvođače

Budite spremni za uzgoj američke visokožbunaste borovnice

"U korak s vremenom, u skladu sa potrebom"

Savremen model u pružanju stručne i tehničke podrške za proizvođače borovnice u Srbiji. Nov, moderan, praktičan, jeftin, jednostavan, aposolutno funkcionalan, neograničen mestom i vremenom način komunikacije proizvođača borovnice sa strukom, ali i međusobno. Sve potrebne informacije, rešenja problema i saveti dostupni na jednom mestu.

"Ne morate čekati stručnjaka u plantaži"

Ne morate čekati i pozivati agronome da Vam posete plantažu i daju savet, rešenje za određeni problem, ili da kažu šta trebate uraditi. Sve to sada Vam je dostupno na našoj web platformi putem koje komunicirate sa timom stručnjaka, kao i sa uspešnim proizvođačima. Od svih možete brže, jednostavnije i praktičnije dobiti savet. Takođe, imate mogućnost sagledati potencijalne greške drugih da Vi iste ne učinite.

"Stručnjak i agronom u kući"

Putem web platforme mi Vam pružamo neograničenu stručnu i tehničku podršku, bez obzira na vreme i mesto. Od sada Vaš agronom, savetnik, stručnjak u kući je www.borovnica.biz.

"www.borovnica.biz od sada za Vaš uspeh"

Mi smo tu za Vaš uspeh u uzgoju visokožbunaste borovnice: portal az proizvođače, konferencija, borovnica dan, borovnica bilten, neograničen izvor informacija, saveti, pitanja i odgovori, vodič u uzgoju, publikacije, prezentacije, reklamni materijali, foto i video galerije.