Pozdravite prirodu i počnite da sledite revoluciju u uzgoju visokožbunaste borovnice

Novi koncept razmišljanja pretočen u praksu sada Vam je na dlanu, u rukama...

ŠTA JE 5-RE PLANOVA?

Novi koncept razmišljanja u uzgoju visokožbunaste borovnice

5RE-PLANOVA

Novi koncept razmišljanja u uzgoju visokožbunaste borovnice

ZAVRŠENA JE
Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji 2020. godine

Pročitajte impresum...

PROGRAM Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2020. godine

Puno savetnika, malo saveta...

PROMO VIDEO Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2020. godine

Dostupno samo za registrovane korisnike...

Video materijal Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2019. godine

Dostupno za sve registrovane korisnike

Za one koji žele da budu naši partneri u razvoju proizvodnje borovnice...

Zajedno na putu do uspeha
 

O nama

Ako ste Vi uzgajivač visokožbunaste borovnice u Srbiji, ili to planirate biti, mi Vam pružamo jedinstvenu stručnu i tehničku podršku na tom putu. Naša misija je obezbediti kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju proizvođača borovnice sa strukom, naukom, dobavljačima repromaterijala, odnosno na različite načine istim približiti sve ono što je potrebno za uzgoj ove kulture voća. Promovišemo proizvodnju visokožbunaste borovnice putem obezbeđenja odgovarajućih informacija u formi stručnih saveta. Organizujemo "Godišnju konferenciju o proizvodnji borovnice u Srbiji", a ista je praćena sa nekoliko aktivnosti: web platforma kao izvor velikog broja potrebnih informacija za proizvođače borovnice i vodič u uzgoju, događaj nazvan "borovnica dan" u kojem se odvijaju praktične obuke na terenu, "borovnica bilten" kao on line publikacija aktuelnosti, te mnoštvo drugih materijala. Naši agronomi i kompetentni stručnjaci odgovaraju na Vaša pitanja, i za Vas nude odgovarajuća rešenja problema u proizvodnji borovnice.

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji

Saveti za proizvođače

Šta morate znati pre nego započnete uzgoj visokožbunaste borovnice?

Portal za proizvođače

Budite spremni za uzgoj američke visokožbunaste borovnice