PROMO VIDEO Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2020. godine

Dostupno samo za registrovane korisnike...

Video materijal Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2019. godine

Dostupno za sve registrovane korisnike

Za one koji žele da budu naši partneri u razvoju proizvodnje borovnice...

Zajedno na putu do uspeha

(R)evolucija u kontroli bolesti i štetočina na biljkama borovnice

Novi koncept za sjajnu budućnost u proizvodnji

Materijali i prezentacije sa prošlogodišnje konferencije o proizvodnji borovnice

Dostupno za sve registrovane korisnike

"Ne morate čekati stručnjaka u plantaži"

Još uvek sadržaj potpuno dostupan na našoj web platformi za sve proizvođače borovnice

"Stručnjak i agronom u kući"

Putem web platforme mi Vam pružamo neograničenu stručnu i tehničku podršku,
bez obzira na vreme i mesto

"www.borovnica.biz od sada za Vaš uspeh"

Mi smo tu za Vaš uspeh u uzgoju visokožbunaste borovnice
 

O nama

Ako ste Vi uzgajivač visokožbunaste borovnice u Srbiji, ili to planirate biti, mi Vam pružamo jedinstvenu stručnu i tehničku podršku na tom putu. Naša misija je obezbediti kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju proizvođača borovnice sa strukom, naukom, dobavljačima repromaterijala, odnosno na različite načine istim približiti sve ono što je potrebno za uzgoj ove kulture voća. Promovišemo proizvodnju visokožbunaste borovnice putem obezbeđenja odgovarajućih informacija u formi stručnih saveta. Organizujemo "Godišnju konferenciju o proizvodnji borovnice u Srbiji", a ista je praćena sa nekoliko aktivnosti: web platforma kao izvor velikog broja potrebnih informacija za proizvođače borovnice i vodič u uzgoju, događaj nazvan "borovnica dan" u kojem se odvijaju praktične obuke na terenu, "borovnica bilten" kao on line publikacija aktuelnosti, te mnoštvo drugih materijala. Naši agronomi i kompetentni stručnjaci odgovaraju na Vaša pitanja, i za Vas nude odgovarajuća rešenja problema u proizvodnji borovnice.

Godišnja konferencija o proizvodnji borovnice u Srbiji

Saveti za proizvođače

Šta morate znati pre nego započnete uzgoj visokožbunaste borovnice?

Portal za proizvođače

Budite spremni za uzgoj američke visokožbunaste borovnice