Pravilna tehnika sadnje biljaka
borovnice u zemljište

Predstavljamo Vam edukativni video...

Edukativni video - drugi borovnica dan

Edukacija proizvođača na temu: "Zimska rezidba biljaka borovnice" I deo

Foto galerija iz 2019. godine

Da se podsetimo na prošlogodišnju konferenciju

Predstavljamo Vam...

Promo video zapis sadržaja
Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2019. godine

"U korak s vremenom,
u skladu sa potrebom"

Pročitajte našu priču za Vaš uspeh

O uzgoju borovnice...

Šta nikako ne smete zaboraviti kada se bavite ovim biznisom?

Pravilna priprema zemljišta za
sadnju visokožbunaste borovnice

Savet zlata vredan za dobar početak...
 

O nama

Ako ste Vi uzgajivač visokožbunaste borovnice u Srbiji, ili to planirate biti, mi Vam pružamo jedinstvenu stručnu i tehničku podršku na tom putu. Naša misija je obezbediti kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju proizvođača borovnice sa strukom, naukom, dobavljačima repromaterijala, odnosno na različite načine istim približiti sve ono što je potrebno za uzgoj ove kulture voća. Promovišemo proizvodnju visokožbunaste borovnice putem obezbeđenja odgovarajućih informacija u formi stručnih saveta. Organizujemo "Godišnju konferenciju o proizvodnji borovnice u Srbiji", a ista je praćena sa nekoliko aktivnosti: web platforma kao izvor velikog broja potrebnih informacija za proizvođače borovnice i vodič u uzgoju, događaj nazvan "borovnica dan" u kojem se odvijaju praktične obuke na terenu, "borovnica bilten" kao on line publikacija aktuelnosti, te mnoštvo drugih materijala. Naši agronomi i kompetentni stručnjaci odgovaraju na Vaša pitanja, i za Vas nude odgovarajuća rešenja problema u proizvodnji borovnice.

"U korak s vremenom, u skladu sa potrebom"

Savremen model u pružanju stručne i tehničke podrške za proizvođače borovnice u Srbiji. Nov, moderan, praktičan, jeftin, jednostavan, aposolutno funkcionalan, neograničen mestom i vremenom način komunikacije proizvođača borovnice sa strukom, ali i međusobno. Sve potrebne informacije, rešenja problema i saveti dostupni na jednom mestu.

"Ne morate čekati stručnjaka u plantaži"

Ne morate čekati i pozivati agronome da Vam posete plantažu i daju savet, rešenje za određeni problem, ili da kažu šta trebate uraditi. Sve to sada Vam je dostupno na našoj web platformi putem koje komunicirate sa timom stručnjaka, kao i sa uspešnim proizvođačima. Od svih možete brže, jednostavnije i praktičnije dobiti savet. Takođe, imate mogućnost sagledati potencijalne greške drugih da Vi iste ne učinite.

"Stručnjak i agronom u kući"

Putem web platforme mi Vam pružamo neograničenu stručnu i tehničku podršku, bez obzira na vreme i mesto. Od sada Vaš agronom, savetnik, stručnjak u kući je www.borovnica.biz.

"www.borovnica.biz od sada za Vaš uspeh"

Mi smo tu za Vaš uspeh u uzgoju visokožbunaste borovnice: portal az proizvođače, konferencija, borovnica dan, borovnica bilten, neograničen izvor informacija, saveti, pitanja i odgovori, vodič u uzgoju, publikacije, prezentacije, reklamni materijali, foto i video galerije.

Saveti za proizvođače

Šta morate znati pre nego započnete uzgoj visokožbunaste borovnice?

Portal za proizvođače

Budite spremni za uzgoj američke visokožbunaste borovnice