Izazovi i dileme...

Moto je Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji 2019. godine

Ne zaboravite, za prisustvo na Godišnjoj konferenciji 2019. potrebna je prijava

Osigurajte mesto među posetiocima čiji je broj ograničen

Na pragu nove Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji

Ne zaboravite, jedinstven događaj 22.11.2019. godine u Vrnjačkoj Banji

Podsećanje na Godišnju konferenciju o proizvodnji borovnice u Srbiji 2018.

Retrospektiva prošlogodišnjih sesija biznisa i struke

Za sve registrovane korisnike naše
web platforme

Imate mogućnost predstavljanja Vaše proizvodnje u okviru rubrike profil proizvođača

Pravilna priprema zemljišta za
sadnju visokožbunaste borovnice

Savet zlata vredan za dobar početak...

Pravilna sadnja biljaka borovnice u zemljište

Praktični koraci kroz fotografije, savet za Vaš uspeh na samom početku proizvodnje...
 

O nama

Ako ste Vi uzgajivač visokožbunaste borovnice u Srbiji, ili to planirate biti, mi Vam pružamo jedinstvenu stručnu i tehničku podršku na tom putu. Naša misija je obezbediti kvalitetnu i kontinuiranu komunikaciju proizvođača borovnice sa strukom, naukom, dobavljačima repromaterijala, odnosno na različite načine istim približiti sve ono što je potrebno za uzgoj ove kulture voća. Promovišemo proizvodnju visokožbunaste borovnice putem obezbeđenja odgovarajućih informacija u formi stručnih saveta. Organizujemo "Godišnju konferenciju o proizvodnji borovnice u Srbiji", a ista je praćena sa nekoliko aktivnosti: web platforma kao izvor velikog broja potrebnih informacija za proizvođače borovnice i vodič u uzgoju, događaj nazvan "borovnica dan" u kojem se odvijaju praktične obuke na terenu, "borovnica bilten" kao on line publikacija aktuelnosti, te mnoštvo drugih materijala. Naši agronomi i kompetentni stručnjaci odgovaraju na Vaša pitanja, i za Vas nude odgovarajuća rešenja problema u proizvodnji borovnice.

Borovnica dan

Sve ono što bude predstavljeno kroz teoriju u okviru stručnog savetovanja i biznis sesija Godišnje konferencije o proizvodnji borovnice u Srbiji potrebno je primeniti u praksi. Upravo je to svrha događaja imenovanog kao borovnica dan koji povezuje teoriju i praksu. Borovnica dan se organizuje nekoliko puta godišnje u terminima koji su aktuelni za proizvođače po specifičnim agro- i pomotehničkim radnjama, i oni će biti realizovani direktno u plantažama. Orentaciono, najavljujemo prvi borovnica dan za drugu polovinu meseca februara sa temom zimska rezidba biljaka visokožbunaste borovnice. Za više informacija pratite objave na našoj web platformi.

Saveti za proizvođače

Šta morate znati pre nego započnete uzgoj visokožbunaste borovnice?

Portal za proizvođače

Budite spremni za uzgoj američke visokožbunaste borovnice

"U korak s vremenom, u skladu sa potrebom"

Savremen model u pružanju stručne i tehničke podrške za proizvođače borovnice u Srbiji. Nov, moderan, praktičan, jeftin, jednostavan, aposolutno funkcionalan, neograničen mestom i vremenom način komunikacije proizvođača borovnice sa strukom, ali i međusobno. Sve potrebne informacije, rešenja problema i saveti dostupni na jednom mestu.

"Ne morate čekati stručnjaka u plantaži"

Ne morate čekati i pozivati agronome da Vam posete plantažu i daju savet, rešenje za određeni problem, ili da kažu šta trebate uraditi. Sve to sada Vam je dostupno na našoj web platformi putem koje komunicirate sa timom stručnjaka, kao i sa uspešnim proizvođačima. Od svih možete brže, jednostavnije i praktičnije dobiti savet. Takođe, imate mogućnost sagledati potencijalne greške drugih da Vi iste ne učinite.

"Stručnjak i agronom u kući"

Putem web platforme mi Vam pružamo neograničenu stručnu i tehničku podršku, bez obzira na vreme i mesto. Od sada Vaš agronom, savetnik, stručnjak u kući je www.borovnica.biz.

"www.borovnica.biz od sada za Vaš uspeh"

Mi smo tu za Vaš uspeh u uzgoju visokožbunaste borovnice: portal az proizvođače, konferencija, borovnica dan, borovnica bilten, neograničen izvor informacija, saveti, pitanja i odgovori, vodič u uzgoju, publikacije, prezentacije, reklamni materijali, foto i video galerije.